Har du diskutert med tjenestedesignere, arkivarer, informasjonsforvaltere, utviklere, informasjonssikkerhetsrådgivere og arkitekter, og fått høre at det du mener er taket faktisk er gulvet? Alle har en egen oppfatning av målet og veien dit. Her anvender vi anerkjent metode for å lukke gapene.

Diskusjoner om informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning og arkiv i en digital tid kan fort bli kompliserte. Mange fagretninger er involvert, og problemstillingene er sammensatte. De spenner fra forretningsmessige betraktninger og arkivfaglige hensyn, arkitektur, deling av data og helt til juridiske spørsmål og tekniske løsninger. I slike diskusjoner kan det være krevende å skille mellom behov, løsninger og hvilke problemer vi egentlig forsøker å løse. Vi tror en av nøklene for å lykkes med informasjonsforvaltning, dokumentasjonsforvaltning og arkiv er tverrfaglig dialog.

Etter denne workshopen vil du være bedre rustet til å ha en slik tilnærming til disse spørsmålene. Du vil være i stand til å kjenne igjen behovet for tverrfaglig dialog i noen typiske problemstillinger, og hvordan du bør gå frem for å involvere andre fagfelt.

Workshopen er et samarbeid mellom Norsk Arkivråd og Arkivverket.

 

februar 12 @ 12:45
12:45 — 15:00 (2h 15′)

Workshops – onsdag

Meld deg på Workshop her