Sammenhengende tjenester med utgangspunkt i de behovene som innbyggere, næringsliv og frivillig sektor har, er et viktig element i regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025. Hva betyr dette? Hvorfor er det så vanskelig? Hvem griper fatt i det?

Utfordringer finnes på flere plan – en snakker om juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk samhandlingsevne – eller manglende sådan. Lover må endres, prosesser må gå på tvers av siloer, informasjon som utveksles må kunne forstås av mennesker og maskiner, tet trengs datagrunnlag for analyser og beslutninger, arbeidsoppgaver må kunne automatiseres og den tekniske infrastrukturen må kunne knytte sammen alle aktører. Nasjonalt og internasjonalt.

Vi løser ikke alt dette på en dag, men du kan være med oss å se inn i hva vi behøver å gjøre. Du vil kanskje også oppdage at du er av dem som kan gjøre noe.

I denne workshop-en tar vi utgangspunkt i et case som UDI er i gang med , og vi starter med å se på sammenhengen mellom søknad om opphold og søknad om studieplass ved høyskole eller universitetet. Vi vil spinne videre på dette sammen, og kanskje se noe som direkte eller indirekte berører din virksomhet og angår deg. UDI må følge opp prosesser på tvers av mange aktører, og har en kontrollvirksomhet som medfører stort behov for sikker deling av data – tilsvarende det svært mange andre aktører i offentlig og privat sektor har.

Bli med oss på denne øvelsen, så tror vi du finner noe nyttig å ta med deg hjem, samtidig som vi håper på god hjelp til å belyse problemer og løsninger.

Hvem er du? Du er velkommen, enten du er interessert i juridiske, organisatoriske, semantiske eller teknisk spørsmål. Vi må fokusere på enkelte områder, men har rom for dine interesser og din kunnskap.

Bak workshop-en står Erik Hagen, Trond Os Haare, Hans Gøran Nilsson, og Rolf Olai Jacobsen i Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi/Altinn), samt Finnur Olafsson og Unn Alida S. Sandvik fra UDI.

Du er velkommen til å ta kontakt med Erik på 90631013 eller erik.hagen@digdir på forhånd om du har noe du lurer på eller vil diskutere.

februar 13 @ 12:15
12:15 — 14:35 (2h 20′)

Workshop – torsdag

Meld deg på Workshop her