speaker-info

Aida Omerovic

Forsker, Sintef

Aida Omerovic er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU og PhD i informatikk fra UiO. Hun har over 15 års erfaring innen hovedsakelig IKT-arkitektur, risikostyring, sikkerhet, kvalitetsstyring, og kravhåndtering. Aida er opptatt av at metoder og verktøy for risikostyring spesifikt og beslutningsstøtte generelt er praktisk anvendelige og lette å ta i bruk, slik at de gir tidlige og målbare gevinster for virksomhetene og brukerne.

Aida er også styreleder for Dataforeningens Faggruppe Virksomhetsarkitektur.