speaker-info

Aida Omerovic

Research Scientist, SINTEF

Aida Omerovic er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU og PhD i informatikk fra UiO. Hun har over 15 års erfaring innen hovedsakelig IKT-arkitektur, risikostyring, sikkerhet, kvalitetsstyring, og kravhåndtering. Aida er opptatt av at metoder og verktøy for risikostyring spesifikt og beslutningsstøtte generelt er praktisk anvendelige og lette å ta i bruk, slik at de gir tidlige og målbare gevinster for virksomhetene og brukerne.

Aida er også styreleder for Dataforeningens Faggruppe Prosess- og Virksomhetsarkitektur.

My Sessions

Arkitektur som døråpner for digitalisering og verdiskapning v/Aida Omerovic, Sintef og Erik Hagen, Difi

Virksomhetsarkitektur

Erik og Aida forteller hvorfor arkitektur er nøkkelen for å lykkes med digitalisering og hvordan vi gjennom arkitekturarbeid bør legge til rette for innovasjon. I tillegg oppsummerer de hvilke suksesskriterier, fallgruver og virkemidler arkitekten bør være bevisst. De viser underveis til konkrete suksesshistorier, og deres kjennetegn. Gjennom dette innleder de til resten av dette sporet […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE