speaker-info

Arkitektur i praksis 2017

Bruk av Mikrotjenester

Bruk av Mikrotjenester
Sporets hovedfokus er å presentere erfaringer og ideer som du kan ta i bruk i dine prosjekter nå. Vi ønsker å gi et innblikk i hvordan arkitektur benyttes i praksis hos virksomheter. I år er fokuset på erfaringer og vurderinger fra prosjekter som bruker mikrotjenester, inkludert forretningsverdi, kompleksitet og organisering.

Programkomité: Faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Foredrag om arkitektur

Felles keynote: Når maskinen du lager blir smartere enn deg selv. Hvordan skal teknologer forholde seg til maskinlæring v/Per Kristian Bjørkeng, Aftenposten

Hvem har ikke fått med seg at maskinlæring og AI er et av de mest omtalte ordene akkurat nå? Hva så? Maskinlæring vil la fremtidens IT gjøre ting som virker umulig i dag. Det vil være en komponent i nesten alle større IT systemer, selv om det ofte kan være en komponent som er så […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Risikostyring TBA
READ MORE

DevOps og mikrotjenester – er små biter oppskriften for en enhetlig forvaltning? – Espen Kørra, DIFI

Arkitektur i praksis

Difi har i prosjektet Meldingsutveksling i offentlig sektor utviklet en løsning for meldingsformidling fra Sak-/Arkivsystemer. Mikrotjenester og devops var ikke et mål, men et middel til å løse flere sentrale utfordringer. Difi har, gjennom sin rolle som sentralforvalter, ansvar for utvikling av komponenter som distribueres til deltakerne i nettverket samt sentrale tjenester for overvåking og […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE

NAV utvikler ny vedtaksløsning for Foreldrepenger – men med eller uten microservices? v/ Terje Heen, NAV

Arkitektur i praksis

NAV jobber kontinuerlig med modernisering av sine IT-systemer. Nå har tiden kommet til å flytte Foreldrepenger bort fra stormaskin (Infotrygd) og over på ny og moderne teknologi. Microservices fremstilles ofte som den nye «silver bullet» – løsningen på alt. Men er det riktig? Bør NAV gå for en microservice-arkitektur når vi nå skal lage en […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE
Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden Risikostyring
READ MORE

The New Generation of Customer Services? v/Sumit Sah, Manager of DNDs CRM-Community

Arkitektur i praksis

A short speak and demo about a new DND-Event: Servicebots – The New Generation of Customer Services?

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE

Hva gjør du når forretningsverdien er stabilitet? – Innføring av mikrotjenestearkitektur mot strømmen v/Arne Berner, DIFI

Arkitektur i praksis

Flertallet av de virksomhetene som bruker ID-porten roper ut om stabilitet. Endringer oppleves for dem som støy og mer arbeid. Men det finnes alltid virksomheter som har behov for ny utvikling. Utviklere og arkitekter ønsker overgang til en mikrotjenestearkitektur og mulighet for hyppigere leveranser. For flertallet blir hyppigere leveranser sett på som negativt, fordi de […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE

Bimodal IT: Kombinasjonen av kontinuerlige og tradisjonelle leveranser v/Jan Henrik Gundelsby, Knowit Objectnet

Arkitektur i praksis

Oslo kommune har over flere år bygget en smidig mikrotjeneste-arkitektur med kontinuerlige leveranser og bruk av DevOps-prinsipper i utviklingsteam. På grunn av av store investeringer og behov for kontroll, ble det forsøkt å kjøre tradisjonelle leveranser (en til to ganger i måneden med store testløp) inn på samme smidige plattform. Dette foredraget påstår at dette […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE

The Fourth Architectural Revolution v/Dr John Gøtze, QualiWare Centre of Excellence

Arkitektur i praksis

In the digital and cyber-physical world, enterprise architecture has a very important function in the enterprise, but enterprise architects must unlearn many old habits and take on new roles and responsibilities. First and foremost, the enterprise architect must as always keep the big picture on things, but also learn that the actual big picture is […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE
Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden Risikostyring
READ MORE

Hvordan måle vegtrafikken i Norge? Erfaringer fra prosjektet Datainn hos Statens vegvesen v/Kristoffer Dyrkorn, BEKK

Arkitektur i praksis

Datainn er Statens vegvesens system for å måle og samle inn data om vegtrafikken i Norge. Løsningen inneholder store mengder detaljerte data til bruk i analyser og planlegging – grunnlagsdata for nesten all virksomhet i etaten. I dette foredraget vil du få innblikk i hvordan systemet har blitt til og hvilke erfaringer man har gjort […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE

Hvordan tenker vi om arkitektur i store virksomheter? v/Trond Pedersen, Sopra Steria

Arkitektur i praksis

Hvis man kartlegger arkitekturen i en stor bedrift, blir man alltid overveldet over hvor stort og komplekst det er. Mange roper på sjefarkitekten som rydder opp. Men hvorfor blir det slik? I dette foredraget ser vi på forklaringsmodeller på hvorfor arkitekturer ser ut som de gjør, og hvilke feil vi som arkitekter har gjort de […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE
Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE

Mikro eller Silo? Ja takk begge deler! v/Tor Åge Ballo, Skatteetaten

Arkitektur i praksis

Vil du om fem år spørre deg selv «hvorfor i all verden lagde jeg alle disse mikrotjenestene»? Og hvordan kommer jeg meg tilbake til den varme trygge siloen hvor jeg har god kontroll på hele min verdikjede i et system? Hvorfor vi vil ha mikrotjenester? Hva kan mikrotjenester hjelpe oss med? Hva gjør livet verre […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE

SMART Vedlikehold, BaneNOR v/Adis Delalic, Evry og Anne Gjerstad, BaneNOR

Arkitektur i praksis

SMART Vedlikehold, BaneNOR IT økosystem i endring, mikrotjenester med siloer? Innvirkning på virksomhetsarkitektur Prosjekt SMART Vedlikehold jobber med prediktiv vedlikehold og tilstandsovervåkning av infrastruktur

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester
READ MORE