speaker-info

Bjørn Taale Sandberg

Senior Vice President, Telenor Research

Bjørn Taale er forskningsdirektør i Telenor og medstifter av Verbatim Interactive, selskapet bak BeamWriter. Han har hovedfag i informatikk fra UiO og en Mastergrad i ledelse fra BI. Han har bodd i Venezuela, Pakistan og England og vært innom Norsk Data, Forsvaret og Teleplan før Telenor. Han beskriver seg selv som en ‘optimistisk futurist’ og mener det ikke er noen grunn til å være pessimistisk på vegne av fremtiden