speaker-info

GDPR i skyen – 99 dager igjen

Det er kort tid igjen til EUs nye personvernforordning («GDPR») trer i kraft. Innen 25. mai 2018 må private og offentlige virksomheter i Norge og EU/EØS ha gjort de nødvendige tilpasninger til det nye regelverket om bruk av personopplysninger. Særlig når det gjelder temaer som bruk av skytjenester, «smart teknologi», outsourcing og sikkerhetsperspektiver knytter det seg i disse dager spenning til hvordan den nye hverdagen blir under GDPR.

Et uttalt mål med GDPR er, i motsetning til hva man kanskje kan få inntrykk av, å ønske ny teknologi velkommen. Men bruken av ny teknologi for å behandle personopplysninger må skje innenfor de rette rammer. Under dette sporet gir vi noen oppsummeringer og råd og belyser de nevnte temaer nærmere både fra et praktisk og et juridisk perspektiv.

Programkomité: Faggruppen Cloud Computing

Foredrag om GDPR

Felles keynote: Digital modenhet viktigere enn teknologi v/Robert Steen, Finansbyråd, Oslo kommune

Med digitalisering forsvinner grensene. Hele offentlig sektor blir utfordret i et verdensmesterskap i leveranse av gode tjenester. Men er vi i form til VM? Hva hindrer oss? Robert Steen tar med seg Tim, og forteller hvordan Oslo kommune jobber for å komme i form til å vinne VM i offentlige tjenester.

READ MORE

99 dager igjen til GDPR trer i kraft – oppsummeringer og råd v/ Øyvind Eidissen Ransedokken, Advokat, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Cloud Computing

Det er kun noen få måneder igjen til «GDPR» trer i kraft i Norge og resten av EU-/EØS-landene. Virksomheter nasjonalt og internasjonalt gjør – eller bør gjøre – siste innspurt for å forberede seg på nye krav som blir innført ved EUs nye personvernforordning. Samtidig hersker det fortsatt en del usikkerhet og forvirring i markedet […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Hvordan sørge for etterlevelse av sikkerhetskravene i GDPR? v/ Dagfinn Buset, BDO

Cloud Computing
Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Identifiser og beskytt – En praktisk tilnærming til GDPR
Hvordan konkretisere GDPR-regulativet og gjøre det til noe håndterbart ved hjelp av gode verktøy v/ Thor-Arne Iversen, Affecto

Cloud Computing

99 dager igjen til alt skal være på plass eller i hvert fall 99 dager til man bør ha en god plan for hva man har tenkt … I dette foredraget vil du forhåpentlig få noen gode innspill og ideer til hva du kan gjøre for å stille forberedt til kravene som kommer. Det finnes […]

READ MORE

Hvordan skal jeg finne personopplysninger i et hav av både strukturerte og ustrukturerte data? v/Carl-Olav Løvald, Netcompany AS

Cloud Computing

I prosessen med å forberede virksomheten på å håndtere GDPR må man kartlegge hva man har av personinformasjon. I mange virksomheter kan dette væren en stor og komplisert oppgave fordi man har en stor og uoversiktlig datamengde, både på ustrukturert og strukturert form. I denne lyntalen viser vi deg hvordan vårt verktøy automatiserer denne prosessen.

READ MORE

Viktige punkter ved outsourcing av drift, tjenester eller infrastruktur v/ Grete Alhaug, jurist i Datatilsynet

Cloud Computing

Outsourcing, skytjenester, ASP, fjerndrift – mange navn, men ikke mye nytt. Personregelverket regulerer dette i dag, eksempel den såkalte HSØ-saken. Men med ny personvernforordning blir noen krav skjerpet og vi får nye krav. Den behandlingsansvarlig har plikter overfor den registrerte, databehandler og Datatilsynet. Databehandleren har plikter overfor behandlingsansvarlige og disse pliktene skal reguleres i en […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Revisjon av skytjenester under GDPR, Inge Kristian Brodersen, Schjødt

Cloud Computing
Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Smarte kontorbygg og «connected cars» – muligheter og begrensninger i en GDPR-verden v/ Knut Fiane og Christian Skovly, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Cloud Computing

Smarte kontorlokaler og «connected cars» genererer i dag enorme mengder personopplysninger. Leverandørene lover skreddersydde tjenester og en enklere hverdag, samtidig som stadig flere private og offentlige aktører står ved døren for å få tilgang til de verdifulle personopplysningene. Fiane og Skovly vil gjennom praktiske eksempler illustrere hvordan personvernet og GDPR påvirker de digitale tjenestene og […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Tillit som forretningsmodell v/Arif Shafique i Microsoft

Cloud Computing

Digitalisering er noe de fleste kjent med i den nye industrielle revolusjonen. Teknologisk innovasjon kan til tider gjøre oss blinde for utfordringene den bringer med seg, utfordring som vi er nødt til å løse – tillit! Kan blockchain hjelpe oss med å skape tillit til andre? For å forstå hvordan må du først forstå hva […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Kaffepause og omrigging

Cloud Computing
Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Helt normalt – En tankevekkende avslutning etter 2 dager med software v/Jan Grue, UiO

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Da Jan Grue ble far ble han også kjent med tjenestene og appene som forteller om normal spedbarnsutvikling. Foredraget Helt normalt handler om gjennomsnittsbrukeren som legges til grunn i utvikling av helsetjenester, om forventningene vi har til oss selv, og om hva vi forstår med normalitet.

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE