speaker-info

Cloud Computing

i en omskiftelig tid

Sikkerheten i skyen har vært et tema siden cloud computing kom på banen for drøyt ti år siden. Nå ser vi at Cloud Computing er blitt mer mainstream, og flere og flere virksomheter benytter tjenester i skyen. Men hva skjer med bruken av skytjenester og overføringer over landegrensene under dagens omskiftninger – ny personvernforordning i EU, Privacy Shield under angrep, Englands Brexit, utfallet av presidentvalget i USA osv? Hvordan påvirker dette virksomheter i EU sin kommunikasjon med handelspartnere?

  • Hvordan blir stillingskrigen mellom EU og USA som handler om personvern og sikkerhet?
  • Hvordan blir EU med England som tredjeland?
  • Vil Donald Trump kaste bilaterale avtaler, og slik skade kommunikasjonen med USA?
  • Hva har personvernlovgivningen å si for kommunikasjonen over landegrensene?

Vi kommer til å sette fokus på den spennende tiden EU går gjennom i kjølvannet av hendelsene. Dette kommer til å påvirke debatten om sikkerhet, kommunikasjon, enkeltpersoners vern og mulighetene for nye tjenester i skyen. Hvordan vil Norge stå i denne sammenhengen, og hva kan virksomheter gjøre for å sikre sine data? Hva gjør dagens skyleverandører med de viktige spørsmålene rundt sikkerhet i løsningene, sett i lys av dette? I tillegg kommer en gjennomgang av Dataforeningens nye avtale for skytjenester, samt en gjennomgang av offentlig anskaffelsesrett for innkjøp av skytjenester.

Målgruppe: Alle som jobber med IT. Ledere og ansatte i privat og offentlig sektor som ser etter løsninger for effektivisering og gevinstrealisering og som ønsker å orientere seg om cloud, modeller, trender, muligheter og eventuelle begrensninger.

Programkomité Faggruppen Cloud Computing

Foredrag om Cloud

Felles keynote: Når maskinen du lager blir smartere enn deg selv. Hvordan skal teknologer forholde seg til maskinlæring v/Per Kristian Bjørkeng, Aftenposten

Hvem har ikke fått med seg at maskinlæring og AI er et av de mest omtalte ordene akkurat nå? Hva så? Maskinlæring vil la fremtidens IT gjøre ting som virker umulig i dag. Det vil være en komponent i nesten alle større IT systemer, selv om det ofte kan være en komponent som er så […]

Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Risikostyring TBA
READ MORE

Fordelene med cloud computing under EUs nye personvernforordning v/Kristin Haram Førde, Bull & Co advokatfirma

Cloud Computing

Den nye forordningen fra EU (GDPR) vil ha en signifikant betydning for cloud-leverandører som behandler personopplysninger i sine løsninger. De som tar grep for å forstå hvilken betydning compliance har og sine forpliktelser i dette, vil helt klart skille seg positivt ut i markedet. I kjølvannet av GDPR har det blitt slått stort opp i […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Informasjonssikkerhet i skyen v/ Frode Westbye og Erling Hessvik, DNV GL AS

Cloud Computing

Det rapporterers stadig om store hendelser på informasjonssikkerhetsfronten. SCADA systemer settes under angrep og demokratiske prosesser påvirkes. Når vi ser hvilken kapasistet ondsinnede aktører har, hvordan kan virksomheten finne ut hva som er trygt? Hva er trygt nok og hvordan finner man ut av det? Hva vil du lære? Hvordan gå frem for å vurdere […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE
Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden Risikostyring
READ MORE

Introduksjon til DNDs nye veileder for skytjenester v/ Øyvind Eidissen Ransedokken

Cloud Computing

Øyvind vil gi en kort introduksjon til Dataforeningens nye veileder for skytjenester, som er under utarbeidelse. Veilederen utarbeides av DNDs faggruppe for Cloud Computing og har som formål å tjene som et arbeidsverktøy for alle som har befatning med skytjenester, enten som kunder eller leverandører, både i offentlig og privat sektor. Tentativt publiseringstidspunkt er andre […]

READ MORE

Dataforeningens nye standardavtale for skytjenester v/Thor Beke, Berngaard/Sandbek AS og Jørgen Petersen, PROMIS AS

Cloud Computing

I foredraget vil vi presentere de sentrale prinsippene i Dataforeningens nye standardavtale om skytjenester, med særlig fokus på håndteringen av underleverandørenes standardbetingelser. Skytjenesteavtalen legger til rette for et kunde- og leverandørforhold der leverandøren tar ansvar for å tilpasse, utvikle og integrere standard skytjenester, og kunden skal kunne forholde seg til én leverandør. Hva lærer du? […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE
Arkitektur i praksis – Bruk av Mikrotjenester Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden Risikostyring
READ MORE

Hvordan vi flytter FINN.no ut i skyen v/Audun Fauchald Strand og Øyvind Ingebrigtsen Øvergaard, FINN.no

Cloud Computing

Foredraget vil handle om hva som må(tte) til for å flytte Norges nest største nettsted, med 300 microservices og kontinuerlig leveranse ut i skyen. Du vil lære om kubernetes, docker og hvordan migrere til skyen

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Anskaffelsesrett og skytjenester v/Marianne Dragsten, AnskaffelseXperten AS

Cloud Computing

Den nye standardavtalen for skytjenester åpner for at tilbyder kan tilby å gjennomføre iht kontraktsbestemmelser som avviker fra konkurransegrunnlaget på spesifikke områder. Det vil bli sett på hvilken betydning dette har for forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser.

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Webstep – Innebygget personvern i skyen v/ Terje Stene og Anders Bjørnestad, Webstep

Cloud Computing

Innebygget personvern kommer som et krav i den nye forordningen fra EU (GDPR) neste år. «Privacy by design» og «Privacy by default» innebærer at bedriftene skal ta hensyn til personvern i alle steg ved utvikling eller implementering av nye produkter, tjenester og systemer, og at personvern skal gjøres til en standardinnstilling. En slik tilnærming krever […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE

Amerikanske datasenter plassert i Norge v/Geirr Halvorsen, IBM

Cloud Computing

Fremtiden er hybrid og det stilles stadig større krav til kvalitet og sikkerhet på de IT-tjenestene som skal leveres. Med en publik skytjeneste levert fra Norge(IBM Cloud Oslo), vil kunder nå sikkert kunne sette opp enhver skyløsning de måtte ønske. Vil en publik skytjeneste være noe som også jeg burde tenke på etter hvert som […]

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være?
READ MORE