speaker-info

Digital tillit

.
Humanvitenskapen har studert tillitsbegrepet og bygd opp solide kunnskaper lenge før begrepet «tillitsstyring» (trust management) dukket opp i det digitale marked i 1996. Tillit er en avgjørende suksessfaktor i det digitale markedet og kan hente mye fra humanvitenskapen. Det er helt nødvendig at kundene har tillit til bedriften som tilbyr en tjeneste for at de skal ønske å benytte deres løsninger.

Kundene må ha tro på at informasjonen de gir fra seg blir håndtert på en sikker måte, og at dataene ikke blir misbrukt. Både sikkerhet, etikk og juridisk kompetanse er viktige elementer for å oppnå kundenes tillit til digitale løsninger og sikre at våre verdier som kunde ikke går tapt når vi benytter tjenester på nettet. Det er viktig for tjenesteleverandører å forstå hva som skaper en følelse av at de vil kundens beste på elektroniske møtepunkter.

Mål: Gi innsikt i hva som skaper trygghet for at informasjon og verdier blir håndtert på en sikker måte i markedet for digitale tjenester.

Programkomite: Faggruppen for Informasjonssikkerhet v/ Robert Knudsen, NAV IKT Strategi og plan, Renate Thoreid, Teleplan Consulting , Thorbjørn Ellefsen, Capgemini Norge og  Åsmund Sand, SITS.

Foredrag om sikkerhet/digital tillit

Felles keynote: Ledelse i maskinalderen: Hvordan kunstig intelligens vil redefinere lederens jobb v/Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI

Er du klar for en intelligent maskin i ledergruppen? Ledere bruker halvparten av tiden sin på oppgaver intelligente maskiner kan gjøre for dem i fremtiden. Hvordan kan ledere utnytte sine menneskelige fortrinn? Vegard vil dele resultater fra en studie av 1770 ledere i 14 land om deres arbeid og holdninger, frykt og forventinger til intelligente […]

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Sammenhengen mellom tillit, sikkerhet og risiko v/Ketil Stølen, Sintef

Digital tillit

Begrepet tillit er nært knyttet til begrepet risiko i den betydning at hvis det ikke er risiko er det heller ikke behov for tillit. Begrepene tillit og sikkerhet er også nært forbundet. For mye tillit kan innebære sikkerhetsrisiko, mens for lite kan medføre tapte muligheter eller unødvendige sikkerhetsinvesteringer. Vi vil klargjøre sammenhengen mellom disse begrepene […]

Sikkerhet: Digital tillit
READ MORE

Sikkerhetsmerking av elektronisk utstyr – redningen for IoT? v/Eirik Gulbrandsen, Arrow ECS Norge AS

Digital tillit

Det elektroniske utstyret vi omgir oss med – fra webkameraer til utstyr på sykehus – blir stadig mer avansert, lagrer mer data, har flere funksjoner og alt kobles på internett. De er også i ferd med å bli en enorm sikkerhetsrisiko, fordi leverandørene ikke ser ut til å ha gode strategier for å sikre det stadig […]

Sikkerhet: Digital tillit
READ MORE
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Elektronisk- identitet og signatur sentralt for digital tillit v/Eirik Dalen, Signicat AS

Digital tillit

Elektroniske identiteter med digitale signaturer på person- og bedriftsnivå, har blitt en fremtredende suksessfaktor i regulerte bransjer for å lykkes med digital forretning. Det er et tydelig fremtidsrettet nasjonalt, europeisk og globalt fokus på området. Det gjelder privat næringsliv så vel som det offentlige. Gevinstene av effektiviseringen er udiskutable. Hva lærer du? Perspektiv på elektronisk- […]

Sikkerhet: Digital tillit
READ MORE

Tillit i mobilapper som samler inn senstive data v/Dagfinn Bergsager, USIT, Universitetet i Oslo

Digital tillit

UiO har i dag 8 mobilapper som brukes til innsamling av sensitive data til forskning og våren 2017 lanseres minst 4 til. Forskerne ser umiddelbart hvordan dette bidrar til at de får inn bedre data og pågangen fra nye prosjekter er stor. I denne presentasjonen blir noen av prosjektene demonstrert og utfyllende forklart hvordan UiO […]

Sikkerhet: Digital tillit
READ MORE

Digital tillit – Styrkning av kunderelasjoner gjennom etikk og sikkerhet v/Jon Even Rosengren, Accenture

Digital tillit

Etter hvert som etterspørselen for personlig tilpassede tjenester øker, får tjenesteleverandører tilgang til stadig større mengder personlig og sensitiv informasjon. Tillit mellom kunde og tilbyder er derfor blitt en hjørnestein i det digitale markedet og det må fokuseres på etikk og sikkerhet for at kunder skal ta i bruk nye tjenester som utvikles. Hva lærer […]

Sikkerhet: Digital tillit
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Ny personvernforordning: GDPR = kontroll = tillit v/Heidi Aasheim, Capgemini

Digital tillit

Heidi har blant annet mangeårig erfaring som advokat. Hun har hatt personvern som ett av sine hovedfokusområder gjennom hele dette årtusen. Dette foredraget har hun basert på erfaringer som in-house legal hos Capgemini, og hun har valgt en praktisk vinkling med fokus på hvordan virksomheten gjennom å ta kontroll på behandlingen av personopplysninger bygger tillit […]

Sikkerhet: Digital tillit
READ MORE

Helsenorge.no. Vinner av Rosing IT-sikkerhetsprisen v/Odd-Roar Brouer-Wangen, Direktoratet for e-helse

Digital tillit

Målsettingen med helsenorge.no er å tilby enkle og sikre digitale tjenester for samhandlingen med innbyggere. Dette innebærer: Kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og behandling, rettigheter og veiledning til helsetjenesten. Selvbetjeningstjenester for blant annet timeavtaler, resepter, egenandeler, journalinnsyn, fastlegebytte, vaksiner og valg av behandlingssted. Foredraget vil vise noen av tjenestene som tilbys på helsenorge.no, og hvordan […]

Sikkerhet: Digital tillit
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Anvendelse av Blockchain i Evry, kan det skape økt tillit? v/Peter Frøystad, Evry

Digital tillit

Hva betyr det når blockchain teknologi blir omtalt som en teknologi som kan skape tillit, og tidskrifter som «the Economist» kaller det for «the trust machine»? EVRY har fulgt teknologien nøye, og vil belyse temaet ved å vise til et konkret utviklingsprosjekt. EVRY har gjennomført et proof-of-concept prosjekt hvor formålet var å teste ut blockchain […]

Sikkerhet: Digital tillit
READ MORE

Pause og omrigging

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Fusion of Technology, Culture and People v/Thomas F. Anglero, IBM Norge

AI og Robotics

Thomas Anglero shall present how the merging of man and machine has already happened and what opportunities are available and which new opportunities shall emerge. He will provide examples of how IBM Watson has been used to create new solutions and new job possibilities for everyone. They shall learn how Watson’s cognitive solutions open new […]

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Hvis du velger en robot istedenfor en person i senga, kjøkkenet og hagen, er du da et dårlig menneske? v/R. Christian Torp, DND

AI og Robotics

Bidrar robotifisering til å svekke humanisme og fellesskap? Hvorfor er humanismen så viktig i en kognitiv verden og når får vi den første folkevalgte roboten inn på Stortinget?

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE