speaker-info

Digitalisering av samfunnet – erfaringer fra feltet

Hva: Konkrete og ferske eksempler på bruk og innføring av digital teknologi i Norge
Hvorfor: For å forstå og diskutere nytteverdien av store og små digitaliseringsprosjekter som er gjennomført i Norge de senere årene
For hvem: Forretningsområde-ledere, prosjektledere, teknologer, samfunnsvitere, rådgivere i offentlig og privat sektor

Internet of Things skal gjøre det enklere å bygge gode og nyskapende løsninger, og øke farten på digitalisering i samfunnet. Det offentlige og det private samarbeider stadig lettere gjennom åpnere standarder og API-er. Det gir samtidig utfordringer knyttet til sikkerhet, integrasjoner, beskyttelse av og tilgang til data. Vi samler erfaringer, eksempler på muligheter, utfordringer og spennende eksempler.

I fjor vakte «Nasjonale Felleskomponenter» oppmerksomhet og begeistring. I år har vi fokus på eksempler og erfaringer fra bruk og innføring av felleskomponenter og ny teknologi både i offentlig og privat sektor. Deltakerne i dette sporet vil få følgende med seg:

  • Klarer vi å realisere gevinster som teknologi og trender lover oss?
  • Hva kan vi lære av de som leder an i utviklingen?
  • Når alt kommer på nett, hva vet det offentlige og store selskap om deg?
  • Alle snakker om digitalisering. Hvordan kan vi oppnå gode resultater, bedre tjenester og en enklere hverdag for brukeren?

Programkomite faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur v/Shiraz A. Bhaiji, Evry Norge AS, Valéry Buzungu, KPMG, og Leslaw Lopacki, NSB og Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene

Program

Internasjonal konkurranse innen betalingsformidling og elektronisk id. v/Berit Svendsen, Vipps

Fintech er en av de mest innovative sektorene i verden. Banknæringen dereguleres, og nye aktører entrer markedet. Norge er en avansert nasjon innenfor elektronisk betalingsformidling og har utviklet teknologi i verdensklasse med et samarbeidende bankvesen. Vipps har i løpet av få år blitt Norges mest anerkjente merkevare. Samtidig entrer internasjonale giganter som Alipay, Applepay og […]

READ MORE

Selvkjørende kjøretøy – hvor er de og hvor skal de? v/Endre Angelvik, Ruter AS

Utviklingen av selvkjørende kjøretøy har potensiale for å endre hele transportbransjen, og kanskje mer enn det også. Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å skape mer bærekraftig bevegelsesfrihet? Hvor langt er egentlig teknologien kommet og hva gjør vi i Norge nå? Hvilke muligheter skaper dette for norsk teknologi og næringsliv?

READ MORE

Smartere tjenester til innbyggerne v/Andreas Jacobsen, Oslo kommune

Oslo kommune ønsker å levere tjenestene innbyggerne trenger, slik de ønsker det, og når de trenger det. Oslo Origo skal bygge data- og tjenesteplattform for å muliggjøre disse ambisjonene, men hva vil det si? Hvordan treffe godt med fellestjenester? Hvordan legge til rette for fart på utvikling i en distribuert organisasjon? Hvordan løse utfordringer rundt […]

READ MORE

Nye ITAS – En plattform for digitalisering av Oslo kommune v/Harald Kulø og Lars Andreas Eidsheim, Netcompany

Oslo kommune satser tungt på digitalisering av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. For å understøtte dette etableres det en ny teknsik plattform hos Utviklings- og kompetanseetaten, basert på kubernetes og flere skyplattformer. Den nye plattformen muliggjør kontinuerlige leveranser av nye digitale tjenester i skyen, sømløst integrert med kommunens eksistende digitale tjenester. Foredraget vil vise hvordan den […]

READ MORE

Digitalisering av innbyggertjenester for en brøkdel av prisen v/Jan Eivind Rognås

En av utfordringene kommunene møter i digitaliseringen er at vi har enormt mange tjenester og flere med begrenset volum. Likevel forventes det at kommunen har gode digitale løsninger også for disse tjenestene. Det er derfor avgjørende at kostnadene for å lage digitale tjenester blir redusert. Oslo Kommune har utviklet et rammeverk som gjør det mulig […]

READ MORE

Fra 3000 til 3 timer på 5 minutter – Digitalisering hos Kulturrådet v/Hans Kristian Rykkelid, Netcompany

Et lynraskt utdrag av Norsk Kulturråds arbeid med digitalisering de siste seks årene, fortalt på fem minutter. Dette er fortellingen om tre tusen timer i året som ble til 3, og hvordan brukeren i sentrum for digitalisering kan se ut i praksis.

READ MORE

Forenklet selskapsadministrasjon v/Didrik Martens, BizBot AS

BizBot utvikler en tjeneste for næringsdrivende, investorer og styremedlemmer slik at de sparer tid og penger på selskapsadministrasjon. Loven pålegger alle aksjeselskap et minimum av rapportering, føring av aksjebok og skriftlige avtaler ved overdragelse/signering av dokumenter. Utarbeidelse, samhandlingen og rapporteringen har blitt fulldigitalisering på BizBot sin plattform.

READ MORE

Digitalisering av samfunnet – erfaringer fra NSB v/Vegard Bjørseth og Leslaw Lopacki, NSB

NSB gjennomgår en omfattende digitalisering og gjennomfører flere prosjekter hvor man benytter nye teknologier og rammeverk inkl. maskinlæring, avansert analyse og big data. Det hjelper oss til å bedre forstå kundene, betjene dem og effektivisere kundeservice. Foredraget belyser noen problemstillinger rundt praktisk anvendelse av nye teknologier som maskinlæring, native skytjenester og mikrotjenester og hvordan disse […]

READ MORE

Digitalt verktøy reduserer vekst i forbrukslån og «kjappe kreditter!» v/Egil Årrestad, Gjeldsregisteret AS

Myndighetene har lagt til rette for etablering av gjeldsinformasjonstjenester for å forebygge gjeldsproblemer i private hushold og bidra til bedre kredittvurderinger hos banker og andre kredittytere. Gjeldsregisteret AS kommer fra 2019 til å tilby nye digitale tjenester som gjør det enkelt for banker og andre kredittytere å få oversikt over personers samlede forbruksgjeld før nye […]

READ MORE

Nordic Smart Government v/David Norheim, Brønnøysundregistrene

Idag jobber vi hardt for å redusere rapporteringsbyrden for næringslivet, og målet er «kun én gang». Men et nordisk samarbeidsprosjekt har et mer hårete mål — kun én gang er en gang for mye! Isteden for å rapportere data til det offentlige skal bedriftene tilby API-er. Foredraget vil gå gjennom hvilke trender og drivkrefter som […]

READ MORE

The future of Humanity v/Bjørn Taale Sandberg, Telenor Research