speaker-info

Informasjons-sikkerhet – et spørsmål om digital tillit

En gang var det ganske ensomt å jobbe med datasikkerhet. Sikkerhetsfolkene var de som hele tiden maste, satte bremsene på og ødela moroa. Dette bildet er nå snudd totalt opp ned. Fake news, identitetstyverier, spektakulære sikkerhetsbrudd og ikke minst GDPR er blitt en del av det offentlige ordskiftet. Informasjonssikkerhet har blitt et brennhett tema som berører oss alle.

Forbrukere av programvare og tjenester forventer trygg og sikker håndtering av informasjon, uavhengig av om det er en offentlig eller privat leverandør. Fremover vil det i større grad enn i dag bli forretningsmessig lønnsomt å bygge tillit til tjenester og programvare.

I dette sporet setter vi fokus på informasjonssikkerhet og deler erfaringer med å bygge digital tillit.

Programkomite: Faggruppen Informasjonssikkerhet v/ Thorbjørn Ellefsen, Politiets IKT-tjenester, Eskild Storvik, Capgemini, Bente Hoff, NSM, Maja Otnes, Acccenture, Eirik Gulbrandsen, Arrow ECS Norway AS og Åsmund Sand, DNB Bank ASA.

Foredrag om sikkerhet

Hva truer oss nå? NSM om trender i trussel og risikobildet, v/ Hans Christian Pretorius, NSM

Informasjonssikkerhet

Hans Christian Pretorius  gir et innblikk i hva som truer oss nå og hvilke trender NSM ser i trussel- og risikobildet. Han vil også presenterer det NSM tror vi kan forvente oss fremover og hvilke tiltak NSM oppfatter er de viktigste.

Informasjonssikkerhet
READ MORE

Robots, Big Data, IoT, AI – Oh my! v/ Carsten Maartmann-Moe, Transcendent Group

Informasjonssikkerhet

Teknologi endrer verden i et tempo vi ikke har sett tidligere. Hva er konsekvensene for sikkerhet og personvern i et samfunn bestående av kunstig intelligens, autonome systemer, sammenvevd med både vår virtuelle og fysiske hverdag?

Informasjonssikkerhet
READ MORE

Kom mai du skjønne milde – innføring av personvernforordningen i Skatteetaten, v/Nina Elise Jørgensen, Promis/Skatteetaten, og Siri Gulstuen, Skatteetaten

Informasjonssikkerhet

Skatteetaten håndterer store mengder informasjon om alle landets innbyggere. I foredraget vil vi fortelle om pågående arbeid med å klargjøre etaten til personvernforordningen. Vi går nærmere inn på metodikk og fremgangsmåte for hvordan vi vurderer og dokumenterer etterlevelse av det nye regelverket.

Informasjonssikkerhet
READ MORE

IT-Sikkerhet – bare for «ekspertene»? v/Eirik Gulbrandsen, Arrow ECS Norway AS

Informasjonssikkerhet

Hvorfor er vi ikke mer opptatt av sikkerhet i informasjonssystemene våre – og hva er det vi egentlig frykter?

READ MORE

Digital tillit i det norske samfunnet, v/ Trond Sundby, Bærum Kommune

Informasjonssikkerhet

En av de viktigste komponentene for å skape effektive løsninger er den alminnelige tilliten til at de ivaretar informasjonen de skal behandle. Det er mange lover, regler, rammeverk og retningslinjer der ute – men til syvende og sist er det de faktiske, KONKRETE grepene og tiltakene som bidrar til dette. CISO Trond Sundby beskriver hvordan […]

Informasjonssikkerhet
READ MORE

Kan jeg bestemme mitt personvern i den smarte verden? v/Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet

Informasjonssikkerhet

Tar vi for gitt at personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt i dagens digitalisering av samfunnet og i tilgjengelig teknologi? Har vi for mye tillit til smartklokker, smarte byer, smarte biler, digitalisert kontakt med myndigheter, offentlige tjenester, forskning, helsevesenet osv? Datatilsynet har laget en veileder om programvareutvikling med innebygd personvern. Samtidig utlyste vi en konkurranse på […]

Informasjonssikkerhet
READ MORE

Vi er GDPR-ready! v/ Dagfinn Bergsager, Universitetet i Oslo

Informasjonssikkerhet

USIT ved UiO har lenge hatt stor fokus på sikkerhet og personvern ved utvikling av IT-løsninger. Dagfinn er ansvarlig for utvikling av mobilapper og andre verktøy for datainnsamling av data med sensitive personopplysninger til bruk i forskning. Denne presentasjonen oppsummerer hvilke GDPR-tiltak UIO har gjort og gjør fremover for å være innenfor ny personvernlovgivning som […]

Informasjonssikkerhet
READ MORE

En praktisk tilnærming for sikker utvikling, v/ Anders Nordin, Politiets IKT tjenester (PIT)

Informasjonssikkerhet

Fler og fler begynner å forstå viktighete nav å ta i bruk en metode for sikker utvikling. Mange baserer seg på velkjente metoder som f.eks. Microsoft SDL. Problemet er at de fleste innfører en slik metode top-down i stedet for omvendt. I denne presentasjonen deler jeg mine erfaringer, både i rollen som arkitekt og utvikler. […]

Informasjonssikkerhet
READ MORE

Felles keynote: Milliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

Virksomhetsarkitektur

Privat og offentlig sektor investerer milliarder av kroner på å utvikle, videreutvikle og erstatte digitale løsninger med det formål å forbedre og effektivisere. Hvor godt, og når, lykkes slike investeringene? Bør vi roe ned eller heller øke tempoet i digitaliseringen? Har investeringene total sett gitt mer effektivitet og bedre liv? Det er overraskende vanskelig å […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

What CEOs worldwide think about AI and how to drive adoption across the organization v/Nicolaus Henke, Senior Partner, McKinsey & Company

Virksomhetsarkitektur

Artificial intelligence has become increasingly relevant on the C-level agenda, due to the steep rise of high-performance computing power to process ever larger amounts of data and the application of advanced machine-learning techniques to solve problems in new and different ways. While the promise of using AI to accelerate growth and productivity is intriguing, senior […]

READ MORE