speaker-info

Informasjonssikkerhet

Informasjonsteknologien gir virksomheter, organisasjoner og samfunnet nye forretningsmessige muligheter. Tillit til tjenester, virksomheter og leverandører blir en forutsetning og avgjørende for å kunne lykkes i det fremtidige digitale samfunn vi ønsker å skape.

Vi som forbrukere av programvare og tjenester har forventninger om en trygg og sikker håndtering av informasjon, uavhengig om det er en offentlig eller privat leverandør. Digitaliseringen av samfunnet har nå generert et behov for et lovverk som følger med i tiden. Det etableres nå stadig nye regelverk som krever at informasjonssikkerheten ivaretas i tjenester og programvare.

I 2018 vil retten til innebygd personvern bli styrket gjennom nye personvernregler i EU, som også medfører ny vurdering av personvernkonsekvenser. Det arbeides også med en ny norsk sikkerhetslov som inkluderer beskyttelse av digital kritisk infrastruktur og tjenester. Dette vil tvinge frem tydeligere krav til tjeneste- og programvareleverandører. I større grad enn i dag vil det bli forretningsmessig lønnsomt å bygge tillit til tjenester og programvare.

  • Hvilke konsekvenser får dette?
  • Vil tjenesteeiere og leverandører endre prioriteringer?
  • Vil dette resultere i et endret samfunn med økt tillit til programvare og økt tillit til kvalitet?
  • Hva skal virksomhetene og leverandørene gjøre for å møte de nye utfordringene, og hvilke konsekvenser får det hvis de ikke endrer sin forretning i retning av å skape mer tillit?

Programkomite: Faggruppen for Informasjonssikkerhet v/Thorbjørn Ellefsen, Politiets IKT-Tjenester, Robert Knudsen, NAV IKT Strategi og plan, Renate Thoreid, Telenord Norge og  Åsmund Sand, DNB Bank.

Foredrag om sikkerhet

Kaffepause

AI og Robotics
Informasjonssikkerhet Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden Kunstig intelligens og robotics Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics

Pause og omrigging

AI og Robotics

Felles keynote: Hvilket samfunn bygger vi? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

AI og Robotics