speaker-info

Informasjons-sikkerhet

Hva: Skytjenester og annen ny teknologi, forretningsutvikling med sikkerhetsperspektiv
Hvorfor: Ingen vei utenom ny teknologi og derved mulig nye trusler, men godt å være ajour med dagens situasjon knyttet til cybersikkerhet og skytjenester
For hvem: For alle som har sikkerhet som del av sitt ansvarsområde, de som ønsker økt innsikt i muligheter og trusler, og de som vil høre om status og relevante erfaringer fra myndigheter, bedrifter, rådgivere og akademia.

Hvis din virksomhet planlegger å bruke eller utvide bruken av skytjenester, er sannsynligvis du og dine kolleger også opptatt av sikkerhet. Er sikkerhet en del av ditt ansvarsområde, vil du absolutt ikke gå glipp av dette sporet på Software 2019. Bruken av skytjenester er en forutsetning for å lykkes med digital transformasjon og for å ta i bruk teknologier som kunstig intelligens, stordata og kraftige analyseverktøy. Mange organisasjoner har tatt i bruk basistjenester som epost, samhandling, salgsstøtte og lønn som skytjenester. Andre er på vei.

Og det er få, om noen veier utenom: De store løsningsleverandørene signaliserer at i årene som kommer vil deres skybaserte alternativer inneholde langt mer funksjonalitet enn tradisjonelt leverte løsninger.

Samtidig opplever mange sikkerhet som den største bekymringen knyttet til å ta i bruk skytjenester.

Sikkerhet har ingen egenverdi, men skaper enorm merverdi når det skaper grunnlag for å effektivt ta i bruk skytjenester og integreres med forretningen for å skape konkurransefordeler.

Informasjonssikkerhetssporet på Software 2019 gir deg muligheten til å komme ajour med dagens situasjon knyttet til cybersikkerhet og skytjenester. Fra denne dagens meny kan vi nevne:

  • Hva ser vi av nye cybersikkerhetsteknologier som er på vei?
  • Hvilke (nasjonale) risiki er knyttet til skytjenester?
  • Hvordan kan vi skape en markedsplass for skytjenester?
  • Hvordan har en stor, norsk kommune bygd opp sikkerhetsteamet sitt?
  • På hvilken måte kan sikkerhet bli et forretningsfortrinn?
  • Hva er sammenhengen mellom sikkerhet, tillit og konkurransefortrinn?

Les også: Sikkerhet er det beste argumentet for å ta i bruk skybaserte tjenester (ikke omvendt).

Programkomite: Cloud Security Alliance Norway  v/Eirik Gulbrandsen, Arrow ECS Norway AS.  Faggruppen Informasjonsikkerhet v/Bente Hoff, NSM, og Maja Otnes, Storebrand

Program

Internasjonal konkurranse innen betalingsformidling og elektronisk id. v/Berit Svendsen, Vipps

Fintech er en av de mest innovative sektorene i verden. Banknæringen dereguleres, og nye aktører entrer markedet. Norge er en avansert nasjon innenfor elektronisk betalingsformidling og har utviklet teknologi i verdensklasse med et samarbeidende bankvesen. Vipps har i løpet av få år blitt Norges mest anerkjente merkevare. Samtidig entrer internasjonale giganter som Alipay, Applepay og […]

READ MORE

Selvkjørende kjøretøy – hvor er de og hvor skal de? v/Endre Angelvik, Ruter AS

Utviklingen av selvkjørende kjøretøy har potensiale for å endre hele transportbransjen, og kanskje mer enn det også. Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å skape mer bærekraftig bevegelsesfrihet? Hvor langt er egentlig teknologien kommet og hva gjør vi i Norge nå? Hvilke muligheter skaper dette for norsk teknologi og næringsliv?

READ MORE

Nye teknologier for cybersikkerhet v/Audun Jøsang, Universitet i Oslo

Oslo Analytics er et forskningsprosjekt innen cybersikkerhet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet som er finansiert av Forskningsrådet tar sikte på å utvikle nye teknologier for automatisert trusseletterretning, deteksjon, prediksjon og forebygging av cyberangrep, kombinert med kunstig intelligens for situasjonsforståelse under cyberangrep. Gitt at trusselaktører kan være svært innovative og cyberangrep i økende grad er skjult […]

READ MORE

Tjenesteutsetting – dine data i andres hender v/Lars Strand, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Å outsource – eller tjenesteutsette – hele eller deler av IKT-porteføljen er en økende trend hos både private og offentlige virksomheter. Tjenesteutsetting er ikke bare et viktig virkemiddel for digitaliseringen av samfunnet, men det er også en viktig driver for å fornye gamle IKT-systemer, gi lavere og forutsigbare kostnader og kjøpe seg ekspertkompetanse. Samtidig kan […]

READ MORE

Cloud Security Alliance Norway – strukturert spesifikasjon av sikkerhetskrav til skytjenester v/Eirik Gulbrandsen

Cloud Security Alliance (CSA) er en organisasjon med over 90 000 medlemmer på verdensbasis, dedikert til å definere og øke bevisstheten rundt god praksis for å sikre skytjenester. CSA benytter fagkompetanse til industrien, foreninger, offentlig sektor og CSAs bedrifts- og enkeltmedlemmer for å tilby skysikkerhetsspesifikk forskning, utdanning, sertifisering, arrangementer og produkter. Cybersikkerhet nevnes ofte som […]

READ MORE

Mulig etablering av markedsplass for skytjenester i Norge v/Håvard Reknes, Difi

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for offentlige virksomheter å anskaffe skytjenester, og samtidig støtte virksomhetene i å gjøre de nødvendige vurderinger av risiko og sikkerhet. Det vurderes å etablere en markedsplass for skytjenester som kan bidra til økt utbredelse av sikre, lovlige og kostnadseffektive skytjenester. På sikt kan dette gi bedre, mer kostnadseffektiv IT […]

READ MORE

Norske kommuner trenger Agile sikkerhetsteam! v/Nils G. Indahl, Personvernombud i Nye Drammen kommune

Hvordan kan den enkelte medarbeider vite om et sikkerhetsavvik er alvorlig eller ikke, og hva som er personvernrelevant? Nye Drammen kommune endrer sin beredskap og avvikshåndtering for å kunne reagere dynamisk på trusler. Presentasjonen gjennomgår den kompetansen som inngår i et agilt sikkerhetsteam i en kommune, og diskuterer hvordan erfaringene kan brukes for å bygge […]

READ MORE

Sikkerhet som forretningsfortrinn v/Kjersti Thrane Stathopoulou, Telenor ASA

Sover du godt om natten? Føler du deg overveldet av risiko, trusler, teknologi og leverandører innenfor cybersikkerhet? Tenker du at jeg har ingenting av verdi, så sikkerhet det kan være IT sin oppgave? Velkommen til en prat om hvorfor sikkerhet er på agendaen til Telenor ASA sitt styre og Telenor gruppen sin reise til en […]

READ MORE

Sikkerhet integrert i forretningsplattformen v/Monica Verma, PwC Risk Advisory Services

For Vipps betyr kundetillit alt.   Sikkerhet er derfor en vesentlig forretningsfaktor for suksess og «til å stole på» et viktig forretningsplan. Samtidig setter intense konkurranse – også fra globale aktører – ekstreme krav til hurtighet og smidighet ved utrulling av ny og konkurransedyktig funksjonalitet. PwC har sammen med Vipps bygget styringssystem for sikkerhet (Information Security […]

READ MORE

The future of Humanity v/Bjørn Taale Sandberg, Telenor Research

Cloud Security Alliance Norway – Årsmøte og status skysikkerhet i Norge 2019

Cloud Security Alliance (CSA) er en organisasjon med over 90 000 medlemmer på verdensbasis, dedikert til å definere og øke bevisstheten rundt god praksis for å sikre skytjenester. CSA benytter fagkompetanse til industrien, foreninger, offentlig sektor og CSAs bedrifts- og enkeltmedlemmer for å tilby skysikkerhetsspesifikk forskning, utdanning, sertifisering, arrangementer og produkter. Cybersikkerhet nevnes ofte som […]

READ MORE