speaker-info

Karina Birkeland Lome

Karina kom til DNBs divisjon for IT transformasjon høsten 2018 fra jobben som innovasjonskatalysator i FINN.no, et selskap med et av Norges beste omdømme og som er kjent for sin evne til kontinuerlig innovasjon. Karina har tidligere jobbet som organisasjonsutvikler i Gjensidige, kompetansesjef i Capgemini, og som konsulent og prosjektleder i en rekke norske virksomheter.

Når hun studerte skrev hun masteroppgave om hvordan vi kan dyrke frem gründere og en sterkere kultur for entreprenørskap i Norge. Karina har et stort engasjement for sosialt entreprenørskap, samfunnsansvar og for å bygge team, organisasjoner og bedrifter med motiverte medarbeidere som skaper gode resultater.

Mitt foredrag

Keynote 2: Hvordan jobbe og lede for å akselerere innovasjon i team og selskaper? v/Karina Birkeland Lome, DnB

Karina Birkeland Lome er Head of Accelerate Innovation i DNB og vil dele av sine erfaringer som endringsagent, organisasjonsutvikler og ledercoach. Hvordan er det lurt å jobbe og lede for å bygge en organisasjon som kontinuerlig innoverer og presterer godt? Hvilke praksiser kan være nyttige for å være kundeorientert og smidig i møte med stadig […]

READ MORE