speaker-info

Kunstig intelligens og robotikk: Framtiden er nå

Kunstig intelligens er en samling med teknologier som gjør at maskiner kan virke som om de gjenskaper intelligent menneskelig adferd. Det betyr å fange opp og tolke informasjon, vurdere og beslutte basert på denne, ta aksjoner og lære fra disse. Teknologien innebærer en sammenkobling av både sensor, bilde og videotolkning, virtuell interaksjon, maskinlæring, deep learning, språkforståelse (NLU), kunnskaps-strukturering, og beslutninger basert på dynamiske regler, mønstre og informasjon, og læring fra disse.

Under dette temaet vil vi belyse utfordringer og muligheter med bruk av kunstig intelligens, gjerne krydret med praktiske eksempler

Programkomite:  Faggruppen for Kunstig intelligens og robotics v/ Leder av programkomiteen, Espen Remman, Chronos. Kim Verner Soldal, IBM, Sven Brænde, Mazeppa Norge, Magnus Jones, EY  og Torbjørn Halse, Folkehelseinstituttet.

Foredrag om AI og kognitiv teknologi

Felles keynote: NAV i plattformøkonomiens tidsalder

NAV står i en betydelig omstilling drevet frem og muliggjort av digitale teknologier og løsninger. Som en stor samfunnsaktør og leverandør av offentlige velferdstjenester skal NAV mobilisere arbeidsevne og sikre arbeidsinkludering for alle som kan og vil være en del av arbeidslivet. Det er bra for individet og for samfunnet vi alle er en del av. […]

READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Informasjonssikkerhet Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden Kunstig intelligens og robotics Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Foredrag 2

AI og Robotics

Foredrag 3

AI og Robotics

Foredrag 4

AI og Robotics

Foredrag 5

AI og Robotics

Kaffepause

AI og Robotics

Foredrag 6

AI og Robotics

Foredrag 7

AI og Robotics

Kaffepause

AI og Robotics

Foredrag 8

AI og Robotics

Pause og omrigging

AI og Robotics

Felles keynote: Milliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

AI og Robotics

Privat og offentlig sektor investerer milliarder av kroner på å utvikle, videreutvikle og erstatte digitale løsninger med det formål å forbedre og effektivisere. Hvor godt, og når, lykkes slike investeringene? Bør vi roe ned eller heller øke tempoet i digitaliseringen? Har investeringene total sett gitt mer effektivitet og bedre liv? Det er overraskende vanskelig å […]

Informasjonssikkerhet Kunstig intelligens og robotics Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

What CEOs worldwide think about AI and how to drive adoption across the organization v/Nicolaus Henke, Senior Partner, McKinsey & Company

AI og Robotics

Artificial intelligence has become increasingly relevant on the C-level agenda, due to the steep rise of high-performance computing power to process ever larger amounts of data and the application of advanced machine-learning techniques to solve problems in new and different ways. While the promise of using AI to accelerate growth and productivity is intriguing, senior […]

READ MORE