speaker-info

Kunstig intelligens og robotics

.
Norge er i omstilling. Omstilling fra en oljedrevet økonomi til en økonomi i høyere grad basert på digital innovasjon og gründervirksomhet. Kunstig intelligens og robotics har i det siste blitt tatt opp som viktige komponenter i denne digitale omstillingen.

For å øke forståelse for denne typen teknologi, potensialet fremover og de mulige utfordringene knyttet til området inviterer faggruppen Kunstig intelligens & Robotics til deling av konkrete erfaringer, tanker om bruksområder og veien til fremgang innenfor området.

Programkomite:  Faggruppen for Kunstig intelligens og robotics v/Kim Verner Soldal, IBM, Max Herner, IPSoft, Espen Remman, Chronos, Sven Brænde, Mazeppa Norge og Jon Erik Østmo.

Foredrag om AI og kognitiv teknologi

Felles keynote: Ledelse i maskinalderen: Hvordan kunstig intelligens vil redefinere lederens jobb v/Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI

Er du klar for en intelligent maskin i ledergruppen? Ledere bruker halvparten av tiden sin på oppgaver intelligente maskiner kan gjøre for dem i fremtiden. Hvordan kan ledere utnytte sine menneskelige fortrinn? Vegard vil dele resultater fra en studie av 1770 ledere i 14 land om deres arbeid og holdninger, frykt og forventinger til intelligente […]

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kunstig intelligens gjennom 60 år – Fra visjon til virkelighet v/Roar Fjellheim, Computas AS

AI og Robotics

Kunstig intelligens (AI – artificial intelligence) har røtter tilbake til 50-tallet og datamaskinens spede barndom. AI har utviklet seg fra en opprinnelig optimistisk visjon, via skuffelser i flere omganger («AI winter»), til de siste års eksplosjonsartede interesse for området. Teknologisk har det vært en gradvis akkumulering av forståelse av hva vi kan få til gjennom […]

Kunstig intelligens og robotics
READ MORE

AutoStore startet med følgende setning «Hva har vi mest av på lageret, Jakob?» v/Ivar Fjeldheim, Autostore AS

AI og Robotics

Hvorfor kan en liten organisasjon som tenker utenfor boksen gi din organisasjon store fordeler som de store ikke kan? Når et nytt produkt ser verden, vil det utvikle seg ulikt avhengig av om det kommer fra en liten eller fra en stor organisasjon. Grunnene til dette er mange, men vi som har vært igjennom en […]

Kunstig intelligens og robotics
READ MORE
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Lyntale IBM

AI og Robotics

The possibilities with Cognitive technology – presented in 10 minutes. Harriet Wright, IBM

Kunstig intelligens og robotics
READ MORE

From concept to service – A real world adaptation of AI v/Thor Are Helge, Visma Enterprise

AI og Robotics

Møt opp på denne presentasjonen hvis du vil bli med på en reise fra en god idé, via konsept til design, utvikling og til slutt en fungerende tjeneste som bruker maskinlæring til å automatisere en tidligere fullstendig manuell prosess. Deltakerne vil lære hvordan gjennomføre et prosjekt for å ta i bruk maskinlæring og hvilke ledelsesprosesser, […]

Kunstig intelligens og robotics
READ MORE

Neural Networks for beginners v/Natalia An og Katya Mustafina, Inmeta Consulting

AI og Robotics

In the last 5 years we have observed a rapidly increasing interest for artificial neural networks. But what are neural networks and how do they differ from conventional algorithms? Why have they become so popular lately? What kind of problems can be solved with neural networks? This session will explain concepts behind neural networks and […]

Kunstig intelligens og robotics
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

An Overview on Recommender System and its Techniques v/Nafiseh Shabib, Kantar TNS

AI og Robotics

Recommender systems (RSs) are tools and techniques that provide suggestions for items to be used by users. Recommender systems are generally directed toward helping users find items in which they are likely to be interested from among an overwhelming number of items; such systems attempt to predict the most suitable products or services based on […]

Kunstig intelligens og robotics
READ MORE

Historien om saken – Hendelsesregistrering v/Morten Forfang og Magnus Stuhr, Computas

AI og Robotics

Hva hvis behovet er å sette saker og hendelser i sammenheng? Hva hvis du vil se etter fenomener på tvers av saker? Hva hvis kildedata er norsk fritekst, det er usikkert, eller to kilder sier motsatte ting? Moderne data science og analytics fikser dette dårlig, men det er helt vanlige behov i virksomheter. Vi ser […]

Kunstig intelligens og robotics
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Robotics – Et praktisk virkemiddel til digitalisering v/Tom Einar Nyberg, Capgemini

AI og Robotics

Robotics-teknologien er blitt en viktig komponent i virksomheter som ønsker å digitalisere sine operasjoner, enten innenfor kjernevirksomheten eller i støttefunksjoner. Men det er mye usikkerhet og «hype» innen området som må klargjøres. Prinsipielt sett kan man dele inn teknologien i tre nivåer: «Transaksjonelt», «Analytisk» og «Kognitiv». Teknologi på de ulike nivåene vil spille sammen og […]

Kunstig intelligens og robotics
READ MORE

Pause og omrigging

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Fusion of Technology, Culture and People v/Thomas F. Anglero, IBM Norge

AI og Robotics

Thomas Anglero shall present how the merging of man and machine has already happened and what opportunities are available and which new opportunities shall emerge. He will provide examples of how IBM Watson has been used to create new solutions and new job possibilities for everyone. They shall learn how Watson’s cognitive solutions open new […]

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Hvis du velger en robot istedenfor en person i senga, kjøkkenet og hagen, er du da et dårlig menneske? v/R. Christian Torp, DND

AI og Robotics

Bidrar robotifisering til å svekke humanisme og fellesskap? Hvorfor er humanismen så viktig i en kognitiv verden og når får vi den første folkevalgte roboten inn på Stortinget?

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE