speaker-info

Kunstig intelligens og robotikk: Fremtiden er nå – dag 1

Kunstig intelligens i praktisk norsk arbeidshverdag
«En tilstrekkelig avansert teknologi er ikke til å skille fra magi», skrev Arthur C. Clarke allerede i 1962. Siden da, og kanskje enda lenger, har vi snakket og drømt om kunstig intelligens. Men aldri har vi snakket mer enn nå. I vår tid kaster de kunstige intelligensene seg selv inn i samtalene, om enn ikke på et veldig høyt intellektuelt nivå.

Så er det kanskje mer enn snakk denne gangen? Mye tyder på det. For mens Siri, Google og Alexa snakker i munnen på hverandre, vokser og gror det frem utrolig mange spennende prosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor.

To fulle dager er avsatt til temaet kunstig intelligens og robotikk på Software 2018. Vi har først og fremst valgt å fokusere på virkelige, praktiske anvendelser av AI og robotikk. Du får høre om vellykkede og ikke så vellykkede prosjekter, muligheter og begrensninger, refleksjoner og erfaringer.

Kom, lytt, lær – og bli mer intelligent.
NB! Kun analoge foredragsholdere.

På dag1 av Software 2018 vil presentasjonene fokusere på utfordringer og muligheter med bruk av kunstig intelligens, men også virkelige anvendelser av teknologien.

dag2 vil det bli mer fokus på anvendelser og erfaringer innenfor flere AI-områder som RPA (Robotic Prosess Automation) og intelligent bildeanalyse.

Programkomite: Faggruppen for Kunstig intelligens og robotikk v/ Espen Remman, Chronos, Kim Verner Soldal, IBM, Sven Brænde, Mazeppa Norge, Magnus Jones, EY og Torbjørn Halse, Folkehelseinstituttet

Foredrag om AI og kognitiv teknologi

Datadrevet oppfølging i NAV v/Robindra Prabhu og Mette Simonsen Vollset, NAV

AI og Robotics - dag 1

Vi liker å skryte av at Norge har en av verdens beste velferdsstater. Gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, forvalter NAV en tredjedel av statsbudsjettet. Men NAV forvalter ikke bare store økonomiske verdier. Gjennom sentrale nasjonale registre og et rikholdig datavarehus, forvalter NAV også store mengder data som blant annet kan […]

AI og Robotics - dag 1
READ MORE

Intelligent Automasjon – Hvor skal vi bedrive verdiskapning i fremtidens digitale prosesslandskap? v/ Tom Einar Nyberg, KPMG Digital

AI og Robotics - dag 1

Intelligent automatisering av arbeidsprosesser driver frem en ny «æra» innenfor digitalisering. Løsningene for automatisering  vil bli mer intelligente og utvides med analytiske og kognitive tilnærminger. Organisasjonen utfordringer, dens prosesser og verdiflyten blir kritisk. Vi må tenke nytt rundt verdiskapning, hvilke aktiviteter er «Human-Value-Added» og hvor skal vi bidra i verdikjeden? Se også intervju med Tom […]

AI og Robotics - dag 1
READ MORE

Etiske dilemmaer med autonome systemer og kunstig intelligens v/ Jørgen Petersen og Kjetil Wangen Karlsen, Promis AS

AI og Robotics - dag 1

Utviklingen av «kunstig intelligens» (AI), maskiner som selv kan analysere, beslutte og handle på bakgrunn av innsamlet informasjon og læring, er i sterk vekst. Du kan allerede i 2018 bestille en selvkjørende buss og bli kjørt dit du skal. Men hvem har ansvaret når førerløse kjøretøy er involvert i ulykker? Kan vi gjøre maskinene moralske […]

AI og Robotics - dag 1
READ MORE

Lyntale: Optimization of baggage arrival with AI at Copenhagen Airport v/Kristian Vingaard Petersen, Netcompany

AI og Robotics - dag 1

With the implementation of AI for baggage allocation, Copenhagen Airport is now able to handle the rising number of baggages that will be processed in the future. This short presentation will go through the implication AI is having on baggage handling at Copenhagen Airport, and how it was achieved.

AI og Robotics - dag 1 Informasjonssikkerhet
READ MORE

The terminators: Robotiserte avisbud v/ Frode Finnes Larsen, Distribution Innovation AS

AI og Robotics - dag 1

Avisdistribusjon virker enkelt. Men budene leverer ikke bare aviser. På få nattetimer fraktes ferske brød, pakker, brev og bildeler over hele norden med høy presisjon. Dette muliggjøres av avansert norsk teknologi basert på maskinlæring, prediksjoner og avanserte algoritmer. I Akersgata eksperimenteres det med bildegjenkjenning for pakkescanning, smarte postkasser, blockchain i distribusjon, mm.

AI og Robotics - dag 1
READ MORE

På vei til virtuell saksbehandling – et skritt om gangen v/Laura Arlov, Skatteetatens IT- og servicepartner

AI og Robotics - dag 1

Skatteetaten har nylig gjennomført flere forstudier med både maskinlæring og virtuelle agenter. Laura Arlov rapporter fra pilotprosjektet som prøver ut en kunstig intelligent chatbot sammen med kundene. Hvorfor går vi langsomt frem? Hvilke feiltrinn har vi gjort? Hva virker allerede nå? Hva slags fremtid har vi tro på, og hvorfor?

AI og Robotics - dag 1
READ MORE

Which students drop out of their chosen education v/Kristian Vingaard Petersen, Netcompany

AI og Robotics - dag 1

Every year students drop out of their chosen education, which is costly for society. However, implementation of AI has provided a new tool for the institutions to better detect student dropout.This session will show this solution end-to-end. You will learn: How to work practical with AI, and how a mindset with data in focus over […]

AI og Robotics - dag 1
READ MORE

Multi-agentsystemer for smarte hus og smarte byer v/Bernt A. Bremdal, UiT og Co-gründer Chronos AS

AI og Robotics - dag 1

Felles keynote: Milliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

Virksomhetsarkitektur

Privat og offentlig sektor investerer milliarder av kroner på å utvikle, videreutvikle og erstatte digitale løsninger med det formål å forbedre og effektivisere. Hvor godt, og når, lykkes slike investeringene? Bør vi roe ned eller heller øke tempoet i digitaliseringen? Har investeringene total sett gitt mer effektivitet og bedre liv? Det er overraskende vanskelig å […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

What CEOs worldwide think about AI and how to drive adoption across the organization v/Nicolaus Henke, Senior Partner, McKinsey & Company

Virksomhetsarkitektur

Artificial intelligence has become increasingly relevant on the C-level agenda, due to the steep rise of high-performance computing power to process ever larger amounts of data and the application of advanced machine-learning techniques to solve problems in new and different ways. While the promise of using AI to accelerate growth and productivity is intriguing, senior […]

READ MORE