speaker-info

Kunstig intelligens og robotikk: Fremtiden er nå – dag 2

Kunstig intelligens i praktisk norsk arbeidshverdag
«En tilstrekkelig avansert teknologi er ikke til å skille fra magi», skrev Arthur C. Clarke allerede i 1962. Siden da, og kanskje enda lenger, har vi snakket og drømt om kunstig intelligens. Men aldri har vi snakket mer enn nå. I vår tid kaster de kunstige intelligensene seg selv inn i samtalene, om enn ikke på et veldig høyt intellektuelt nivå.

Så er det kanskje mer enn snakk denne gangen? Mye tyder på det. For mens Siri, Google og Alexa snakker i munnen på hverandre, vokser og gror det frem utrolig mange spennende prosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor.

To fulle dager er avsatt til temaet kunstig intelligens og robotikk på Software 2018. Vi har først og fremst valgt å fokusere på virkelige, praktiske anvendelser av AI og robotikk. Du får høre om vellykkede og ikke så vellykkede prosjekter, muligheter og begrensninger, refleksjoner og erfaringer.

Kom, lytt, lær – og bli mer intelligent.
NB! Kun analoge foredragsholdere.

dag1 av Software 2018 vil presentasjonene fokusere på utfordringer og muligheter med bruk av kunstig intelligens, men også virkelige anvendelser av teknologien.
På dag2 vil det bli mer fokus på anvendelser og erfaringer innenfor flere AI-områder som RPA (Robotic Prosess Automation) og intelligent bildeanalyse.

Programkomite: Faggruppen for Kunstig intelligens og robotikk v/ Espen Remman, Chronos, Kim Verner Soldal, IBM, Sven Brænde, Mazeppa Norge, Magnus Jones, EY og Torbjørn Halse, Folkehelseinstituttet.

Foredrag om AI og kognitiv teknologi

Felles keynote: Digital modenhet viktigere enn teknologi v/Robert Steen, Finansbyråd, Oslo kommune

Med digitalisering forsvinner grensene. Hele offentlig sektor blir utfordret i et verdensmesterskap i leveranse av gode tjenester. Men er vi i form til VM? Hva hindrer oss? Robert Steen tar med seg Tim, og forteller hvordan Oslo kommune jobber for å komme i form til å vinne VM i offentlige tjenester.

READ MORE

Digital medarbeider – muligheter og utfordringer v/Erik Leung, Simplifai AS

AI og Robotics - dag 2

Digital medarbeider vil forandre arbeidsplass ved å automatisere oppgavene. Erik Leung vil gå gjennom flere eksempler hvor digital medarbeider vil skape en bedre arbeidsplass for de ansatte og peke ut en del utfordringer ved implementeringen.

AI og Robotics - dag 2
READ MORE

Maskinlæring hos Skatteetaten: En historie om to Proof of Concepts v/Trygve Bertelsen Wiig og William Berg, BEKK

AI og Robotics - dag 2

Våren 2017 utførte BEKK en Proof of Concept hos Skatteetaten for å utforske om man kunne generere skattekort ved hjelp av maskinlæring. Etter gode erfaringer arrangerte vi så et sommerprosjekt hos Skatteetaten med mål om å bruke maskinlæring til å detektere utflyttede EØS-borgere. I dette foredraget vil vi presentere den kunnskapen og erfaringen vi har […]

READ MORE

Tidsmaskinen – forsinkelser og flaskehalser fram i tid v/Morten Forfang, Computas AS

AI og Robotics - dag 2

Kommer noe til å bli forsinka? Hva med leveransen på tirsdag i neste uke? En kunde i logistikk ønsker å se hvilke ruter kommer til å bli forsinket i framtida og hvor mye. Deres kunder kan så planlegge deretter. Løsningen er moderne maskinlæring i skyen. Generelt kan denne løsningen anvendes hvor en har noe (en […]

AI og Robotics - dag 2
READ MORE

Bedre feildetektering, raskere feilhåndtering og færre feilinvesteringer med kunstig intelligens v/ Leslaw Lopacki, Statnett SF

AI og Robotics - dag 2

Statnett gjennomfører flere prosjekter hvor kunstig intelligens, sensorer og big data hjelper å oppdage feil før de skjer, ta bedre beslutninger når feil skjer og unngå unødvendige dyre investeringer. Foredraget belyser utfordringer med datainnsamling, prosessering og bruk av data samt teknologier som maskinlæring, regelbaserte beslutninger, IoT med flere eksempler på løsninger hos Statnett.

AI og Robotics - dag 2
READ MORE

Når maskinlæringsmodellen ikke treffer – Et praktisk eksempel v/Marit Runde og Ragne Henriksen, Visma Consulting

AI og Robotics - dag 2

Maskinlæring kan gi stor verdi, men det er ikke alltid like enkelt å lage gode maskinlæringsmodeller. Hva er en god modell? Hvordan kan vi avgjøre om modellen vår er god eller ikke? Hva kan vi gjøre for å forbedre den? I dette foredraget lager vi en maskinlæringsmodell, ser på metoder for å avgjøre hvor presis […]

AI og Robotics - dag 2
READ MORE

Intelligent og automatisk bildeanalyse med deep learning v/Line Eikvil, Norsk Regnesentral

AI og Robotics - dag 2

Deep Learning har stått for en revolusjon innen bildeanalyse. Norsk Regnesentral er kanskje det miljøet i Norge som har lengst erfaring på området.  Line vil snakke om ulike anvendelser og en stor utfordring, nemlig nok data for trening, med eksempler fra det vi jobber med. Det dreier seg om gjenkjenning i alt fra satellittbilder, flybilder, […]

AI og Robotics - dag 2
READ MORE

Hvordan kan man forutsi kriminaliteten? v/ Marco Bertani-Økland, Computas AS

AI og Robotics - dag 2

Predictive policing refererer til bruken av matematiske, prediktive og analytiske teknikker i rettshåndhevelse for å identifisere potensiell kriminell aktivitet. Foredraget gir en oversikt over teknikkene som brukes til å forutsi kriminalitet, med en demo av hva man kan oppnå med åpne data. Samtidig ser man på fordeler og ulemper ved å ha et intelligent system […]

AI og Robotics - dag 2
READ MORE

Helt normalt – En tankevekkende avslutning etter 2 dager med software v/Jan Grue, UiO

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Da Jan Grue ble far ble han også kjent med tjenestene og appene som forteller om normal spedbarnsutvikling. Foredraget Helt normalt handler om gjennomsnittsbrukeren som legges til grunn i utvikling av helsetjenester, om forventningene vi har til oss selv, og om hva vi forstår med normalitet.

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE