speaker-info

Mine data

Hva: Om eierskap, samfunnsnytte, personlig nytte og forretningsutvikling basert på «Mine data»
Hvorfor: Nye spilleregler: Du eier dine data. Lær mer, og delta i diskusjonen om hva de kan benyttes til, hvordan og med hvilken teknologi
For hvem: Alle som er opptatt av nye muligheter og enkeltindividers rettigheter i et digitalisert samfunn: Teknologer, forretningsutviklere, samfunnsvitere, jurister, rådgivere og konsulenter.

Verdien av dine data har aldri vært høyere. To av verdens største selskap, Google og Facebook, lever praktisk talt utelukkende av dine data.

Men nå er spillereglene skrevet om, i din og min favør. EU har sagt med all mulig tydelighet at dine data er dine. Du bestemmer hva som skal skje med dem. Betalingstjenestedirektivet PSD2 bidrar ytterligere til at du endelig kan ta kontroll over dine data. Endelig kan du kalle dine data «mine data».

Dette åpner for mange nye muligheter, og Dataforeningen er opptatt av at vi skal styre utviklingen i en retning som kommer individ og samfunn til gode.

I dette sporet får du svar på mange spørsmål og overraskende nye innsikter.

  • Hvis Zuckerberg ble styrtrik på mine data, kan jeg kanskje bli litt rik på dem også?
  • Har virkelig GDPR gitt oss et bedre politi og skattevesen?
  • Vil AI respektere GDPR?
  • Kan en kunstig intelligens være en juridisk avtalepartner?
  • Bør dine data være samfunnets felleseie?
  • Og mye mer.

Om du er opptatt av nye muligheter og enkeltindividers rettigheter i et stadig mer digitalisert samfunn, er denne dagen et «must» for deg

Programkomite: Faggruppen Mine Data  v/Agnes Beathe Steen Fosse, NOKS,  Tobias McVey, Webstep og Nina C. Mathiesen, Den norske dataforening

Program

Mulighetsworkshop om datadeling

Digital agenda har identifisert datadeling som en stor mulighet, og Difi har døpt 2019 til “datadelingens år”. Vi har et tillitssamfunn med gode muligheter til å få dette til. Men det er også en forutsetning for et vellykket digitalt skifte. Dataforeningen stiller som en nøytral plattform hvor man kan diskutere dette fritt. Derfor inviterer vi […]

READ MORE

Hvordan gå fra spesialsøm til å skape bærekraftige programvareløsninger v/Dr. John Markus Lervik, Cognite

For at selskaper skal lykkes i det digitale skiftet er det avgjørende at de har kompetansen til ikke bare å bygge enkeltstående programvaresystemer basert på behovene til individuelle prosjekter, men også gjennomføre dette med den riktige tankemåten og arkitekturen for å få framtidsrettede og bærekraftige løsninger. En vanlig hindring er at programvareutvikling blir behandlet som […]

READ MORE

Keynote 2: Hvordan jobbe og lede for å akselerere innovasjon i team og selskaper? v/Karina Birkeland Lome, DnB

Karina Birkeland Lome er Head of Accelerate Innovation i DNB og vil dele av sine erfaringer som endringsagent, organisasjonsutvikler og ledercoach. Hvordan er det lurt å jobbe og lede for å bygge en organisasjon som kontinuerlig innoverer og presterer godt? Hvilke praksiser kan være nyttige for å være kundeorientert og smidig i møte med stadig […]

READ MORE

Hvordan ser jus på AI? v/Christian Bendiksen, Brækhus advokatfirma DA

Spørsmålet om hvordan regulere selvlærende systemer er blitt stadig mer aktuelt. EU Parlamentet tok initiativ til europeisk regelutvikling i 2017 og Kommisjonen varslet 25. april 2018 at de vil utarbeide et utkast innen utgangen av året. Videre har også House of Lords og det franske parlamentet tatt opp spørsmålet om hva slags regulering som er […]

READ MORE

Interpretability in Machine learning: A proxy for Fairness, Accountability and Transparency v/Marco Bertani-Økland, Computas AS

During this talk we’ll see examples of what can go wrong when deploying machine learning solutions that are not transparent, accountable or fair. More concretely, I’ll discuss the following topics: Types of bias that affect such solutions, and how this affect society Guidelines for responsible use of automated technology, and how other countries are regulating […]

READ MORE

Om vi bare kunne dele data! Inivitasjon til mulighetsworkshop med DND v/Nina C. Mathiesen

Digital agenda har identifisert datadeling som en stor mulighet, og Difi har døpt 2019 til “datadelingens år”. Vi har et tillitssamfunn med gode muligheter til å få dette til. Men det er også en forutsetning for et vellykket digitalt skifte. Dataforeningen stiller som en nøytral plattform hvor man kan diskutere dette fritt. Derfor inviterer vi […]

READ MORE

Solid-prosjektet: Desentrale sosiale nettverk som skiller data og applikasjoner v/Kjetil Kjernsmo, Inrupt Inc

I mesteparten av sine 30 år var Webben desentralisert, slik den var designet. Webben ga veldig mange aktører muligheter fordi man ikke trengte å avtale innovasjon, man kunne gå i gang og løse problemer. I de senere år har vi opplevd en voldsom sentralisering, noe som har medført uheldige maktkonsentrasjoner, uthuling av befolkningens rettigheter, sviktende […]

READ MORE

Ikke Invaderende Overvåking – Innovasjon og AI i politiet v/Bente Skattør og Morten Haukeland, Oslo Politidistrikt

Dersom du beveger deg til fots i Oslo Sentrum i dag blir du med stor sannsynlighet filmet av et eller flere overvåkingskamera (CCTV’er). Enten du ønsker det eller ikke. Dette gjelder både utendørs og innendørs. CCTV’ene kan både være lovlige og ulovlige kameraer. Noen vil kunne oppleve denne overvåkingen som en belastning. Andre vil kanskje ikke […]

READ MORE

Standardisering – brukernes eierskap over egne personopplysninger v/Lars Erik Fjørtoft, PWC

Lars Erik vil snakke om viktigheten av standardisering nasjonalt og internasjonalt for å kunne lykkes med å forsterke brukernes eierskap over egne personopplysninger. Han vil gi en innføring i diskusjonen og løsningene som det jobbes med innen banksektoren for å håndtere kravene etter PSD2 og så diskutere hvordan dette vil påvirke dataportabilitetsbestemmelsen i GDPR.

READ MORE

GDPR – fra showstopper til innovasjon i Skatteetaten v/Nina Elise Jørgensen, Promis og Siri Granerød, Skattetaten

Implementering av GDPR i Skatteetaten hjalp oss til å få en strukturert oversikt over hvilke personopplysninger etaten har i sine systemer. En god struktur på oversikten la grunnlag for å se nye muligheter for hvordan datasett med personopplysninger kan benyttes til nytte og glede for offentlige og private aktører.

READ MORE

En filosofs syn på digitaliseringen av Norge v/Einar Duenger Bøhn

Intelligens er noe annet enn moral. Vi kjenner alle intelligente mennesker som ikke er særlig moralske, og moralske mennesker som ikke er særlig intelligente. Vi utvikler og anvender i dag fler og fler former for kunstig intelligens, men hvor ble det av moralen? I dette foredraget vil jeg snakke om mulig utvikling og anvendelse av […]

READ MORE

Software After Dark

Direkte etter siste Keynote-foredrag 13. februar starter «Software After Dark». Her blir det show ved Norges beste partyband, konkurranser, prisutdeling, servering og sosial og faglig mingling med gode kolleger i IT-miljøet. Dette arrangementet er inkludert i billetten for de som melder seg på konferansen dag 1 eller dag 2. Dersom du kun ønsker å få med […]

READ MORE