speaker-info

Morgendagens kravhåndtering

 

Hvem stiller behov og krav i framtiden og hvordan håndterer vi dem?

Mange virksomheter har et sterkt fokus på SMARTe målbilder, gode veikart og retningsskapende visjoner i sine prosjekter. Hvordan ser vi for oss et fremtidig samfunn hvor vi lever sammen med maskinene? I dette sporet blir det foredrag om bl.a. disse temaene:

  • Hvordan inkluderer vi AI, maskinlæring og interoperabilitet i de løsningene vi har i arbeidssituasjonen?
  • Hvordan definerer vi behov og stiller krav til denne typen konsepter, slik at vi kan utnytte teknologien til sitt ytterste, uten at vi blir slaver av den?
  • Henger vi med på teknologiutviklingen?
  • Hvem definerer oss som brukere og analyserer våre behov i fremtidens teknologi, eller har det blitt slik at det er teknologien som har behov og stiller krav til oss?

Programkomite: Faggruppen Prosess og Funksjonell Design v/Alexander Wetzel, Sopra Steria og Nina M. Berg, Politiets IKT-Tjenester

Foredrag om kravhåndtering

Hvordan designe tjenester som forenkler og forbedrer hverdagen vår? v/Marte Stensrud og Nora Holte, Netcompany

Kravhåndtering

Brukerne må involveres tidlig i designprosessene våre. Tjenester som ikke har blitt brukertestet underveis i utviklingsløpet er en utviklingsmetodikk vi har lagt bak oss. Men hvilke metoder bør benyttes for å forstå brukerne våre? Hvor mye innsiktsarbeid trengs før vi kan starte å utvikle en tjeneste? Hvordan sikre at vi designer tjenester som faktisk forenkler […]

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden
READ MORE

Så behov og høste nytte – Smidig og brukerfokusert digitalisering i politiet v/Gyrd Norvoll, Politiets IKT-tjenester

Kravhåndtering

Hvordan kan vi få til smidig og brukerfokusert digitalisering i en virksomhet som kjører prosjekt- og forvaltningsprosesser etter prinsipper hentet fra Difis prosjektveiviser? Vi ser nærmere på fremgangsmåter og erfaringer for smidig brukerfokusering fra prosjekter i politiet og hva dette betyr for hvordan vi arbeider med digitalisering.

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden
READ MORE

Dataforeningen i 2018 – Fornyelsen av en forening v/R. Christian Torp, Dataforeningen

Kravhåndtering

Kontinuerlige forbedringer i praksis – fra detaljerte kravspesifikasjoner til ukentlige lanseringer v/Håvard Hvassing, Shortcut AS

Kravhåndtering

Kontinuerlige forbedringer og sømløs distribusjon av arbeidsverktøyet til risikoeksperter i 22 forskjellige land, oversatt til 24 språk. En presentasjon om hvordan vi erstattet detaljerte spesifikasjoner og rigide strukturer, med åpenhet og en bedre felles forståelse av hva vi prøver å gjøre, og de verktøyene vi bruker. Den viktigste erfaringen av dem alle; hvordan vi effektivt […]

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden
READ MORE

Teknologi er artig, men domenet er viktig v/Anne Landro og Mads Opheim, Computas

Kravhåndtering

Teknologien utviklar seg raskt og effektivt, og mange snakkar om korleis det påverkar nye prosjekt. Men kva med alle dei eksisterande prosjekta? Må vi endre måten vi vidareutviklar systema våre på? Kundane og brukarane våre har framleis problem dei vil ha løyst, og det er det som må vera drivande, uavhengig av teknologien. Korleis påverkar […]

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden
READ MORE

Hvordan lovfeste digitalisering uten at det blir en kravspesifikasjon? v/Rune Kjørlaug, DIFI

Kravhåndtering

Både forvaltningsloven og arkivloven skal endre for å legge til rette for dagens og fremtidens digitale samfunn. Hvilke krefter utfordrer lovverket i dag? Hvordan kan vi utforme lovverket slik at det blir en katalysator for digitalisering, og ikke en kravspesifikasjon som er utdatert før lovverket trer i kraft? Tanker og refleksjoner fra en digitaliserer skremt […]

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden
READ MORE

Next Digital og New Normal – hvordan vil den digitale organisasjonen være med Robotene som våre kolleger v/Ole Eliassen, Sopra Steria

Kravhåndtering

Robotics/RPA har vært en av de stor buzzordene i 2016 og fokus område i 2017, i 2018 vil RPA være en del av det vi kaller for «new normal». New Normal er en hverdag med roboter som en del av virksomheten og våre kolleger. RPA er å automatisere prosesser, dette fører som oftest til økt […]

Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden
READ MORE

Felles keynote: Milliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

Virksomhetsarkitektur

Privat og offentlig sektor investerer milliarder av kroner på å utvikle, videreutvikle og erstatte digitale løsninger med det formål å forbedre og effektivisere. Hvor godt, og når, lykkes slike investeringene? Bør vi roe ned eller heller øke tempoet i digitaliseringen? Har investeringene total sett gitt mer effektivitet og bedre liv? Det er overraskende vanskelig å […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

What CEOs worldwide think about AI and how to drive adoption across the organization v/Nicolaus Henke, Senior Partner, McKinsey & Company

Virksomhetsarkitektur

Artificial intelligence has become increasingly relevant on the C-level agenda, due to the steep rise of high-performance computing power to process ever larger amounts of data and the application of advanced machine-learning techniques to solve problems in new and different ways. While the promise of using AI to accelerate growth and productivity is intriguing, senior […]

READ MORE