speaker-info

Nasjonale felles-komponenter og åpne API-er

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

 

Plugg deg på offentlig sektor

Hvis data er den nye oljen er offentlig sektor det mest lovende «oljefeltet». Lær hvordan du best kobler deg på.

I dag blomstrer det av små og store nasjonale, regionale og sektorspesifikke initiativer for å gjøre offentlige data enklere tilgjengelig. «Plattformøkonomi» er det nye mantraet fra offentlig sektor. I dette sporet får du både det store overblikket og detaljinnsikt i spesifikke prosjekter:

– API-er og nasjonale felleskomponenter: Hva fins? Hva mangler?
– Hvordan tenker store aktører som Oslo kommune, Altinn og Difi?
– Få eksempler på praktiske løsninger som kan løse ditt behov

Programkomité: Faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur v/Shiraz A. Bhaiji, EVRY Norge AS, Steinar Skagemo, Oslo kommune , Jørn E. Sikkerbøl, Direktoratet for e-helse og Francis D’Silva, Acando.

Les også artikkel om Nasjonale felleskomponter – hvor er vi nå?

Foredrag om Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Felles keynote: Digital modenhet viktigere enn teknologi v/Robert Steen, Finansbyråd, Oslo kommune

Med digitalisering forsvinner grensene. Hele offentlig sektor blir utfordret i et verdensmesterskap i leveranse av gode tjenester. Men er vi i form til VM? Hva hindrer oss? Robert Steen tar med seg Tim, og forteller hvordan Oslo kommune jobber for å komme i form til å vinne VM i offentlige tjenester.

READ MORE

Den nasjonale plattformen for deling av data, innovasjon og verdiskaping i 2020 og 2025 v/Vidar Holmane, Brønnøysundregistrene

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Den digitale transformasjonen innebærer et skifte i fokus. Vekk fra enkeltløsninger, over til plattformtenkning og reelt samarbeid på alle måter. Finn ut hvorfor og hvordan Altinn++ gjør jobben som den nasjonale tverrsektorielle plattformen for samhandling, deling av data, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor, og hva plattformen vil tilby i 2020 og 2025.

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Smart utnyttelse av data og informasjon er en strategisk premiss for endring i offentlig sektor v/Ellen Strålberg og Rune Kjørlaug, DIFI

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

OECD påpeker i sin rapport «Digital Government Review of Norway» at det i Norge ligger til rette for å utvikle en datadrevet offentlig sektor, men at denne muligheten ikke er utnyttet. Hva finnes av løsninger i dag, og hva ser vi for oss på sikt? I dette foredraget vil du høre om eFormidling som er […]

READ MORE

FIKS – plattform for digital samhandling i kommunal sektor v/Astrid Øksenvåg, KS Kommunesektorens organisasjon

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Hvordan sikre effektiv samhandling med over 400 kommuner og fylkeskommuner? Siden starten med SvarUT har KS bygget opp FIKS til å tilby et sett av funksjonalitet som øker farten i digitaliseringen av kommunal sektor.

READ MORE

Integrasjon ved hjelp av FIKS – slik gjør du det v/Idar Borlaug, KS Kommunesektorens organisasjon

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

En gjennomgang av noe av funksjonaliteten i FIKS med eksempler på bruk.

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Slik sikrer du dine APIer med ID-porten v/Jørgen Binningsbø, Difi

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

ID-porten har blitt utvidet med støtte for OpenID Connect/Oauth2: nye, åpne standarder for autentisering og autorisasjon. Innlegget handler om hvordan disse kan brukes til å plugge identitet inn i plattformer for datadeling og tilby API’er fra offentlig sektor. Du vil få høre om de nye bruksområdene som ID-porten tilbyr, og konkrete eksempler som allerede har […]

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Bruk Altinn-plattformens tjenester som komponenter i din egen infrastruktur for digitale tjenester v/Andreas Rafaelsen, Brønnøysundregistrene

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Hør hvordan du kan bruke Altinn-plattformens tjenester, sømløst integrert med din egen infrastruktur for digitale tjenester til dine sluttbrukere. Fokus blir på tjenestene for autorisasjon, fullmakter og samtykke i utviklingen av neste generasjon digitale tjenester, og arbeidet med å tilrettelegge for selvbetjening med automatisert testing og produksjonssetting på plattformen.  

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Oppsummering og spørsmål til innleggene fra Difi, BRREG og KS

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

xID gjør Norge passordfritt, v/Terje Skog Jenssen, BankID Norge AS

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Farvel, brukernavn og passord! xID – En ny tjeneste i BankID-familien v/Terje Skog Jenssen, BankID Norge AS xID gir kunden mindre hverdagskrøll. De slipper brukernavn og passord. 3,8 millioner nordmenn står klare til å bruke xID –  en tjeneste for nettsteder som søker en friksjonsfri «bli-kunde-prosess» og personifisert kundedialog. Enklere for kunden. Mer lønnsomt for […]

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Livet er en strøm av hendelser v/Audun Fauchald Strand og Christian Thindberg, NAV

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

I stedet for å integrere statlige systemer via tradisjonelle apier, foreslår vi å bruke strømmer av eventer. Livet er en strøm av hendelser. Du får barn, får jobb, mister jobb, blir pensjonist. Tenk om alle statlige etater kunne reagert på disse på en sikker og trygg måte. NAV har begynt å lage systemene sine slik, […]

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Et økosystem for innovasjon – ett selvbærende økosystem som øker takten på digitalisering av helsesektoren v/Anna T. Lundblad og Hilde Andersen-Gott, Direktoratet for e-helse

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Direktoratet for e-helse har i dag nasjonale løsninger som e-resept, Kjernejournal, helsenorge.no og Grunndata. Ressursene er i begrenset grad tilgjengelige for andre enn direktoratet selv, og ønskes tilgjengeliggjort for å legge til rette for innovasjon og nye tjenester. Anna og Hilde vil i dette foredraget fortelle om hvor langt direktoratet har kommet i konseptarbeidet og […]

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Helt normalt – En tankevekkende avslutning etter 2 dager med software v/Jan Grue, UiO

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Da Jan Grue ble far ble han også kjent med tjenestene og appene som forteller om normal spedbarnsutvikling. Foredraget Helt normalt handler om gjennomsnittsbrukeren som legges til grunn i utvikling av helsetjenester, om forventningene vi har til oss selv, og om hva vi forstår med normalitet.

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Gratis nettverksmøte: Penger er ikke alt

Prosjektledelse

Og ikke bare det – målene må kvantifiseres, så de kan følges opp på linje med finansielle mål. Dette nettverksmøtet presenterer ulike innfallsvinkler til hvordan dette kan gjøres. På nettverksmøtet får vi presentert 5 perspektiver på såkalte «myke» gevinster. Hvordan vi identifiserer disse gevinstene, hvordan vi estimerer og prioriterer dem, og hvordan vi realiserer og […]

Prosjektledelse
READ MORE