speaker-info

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Dette spor fokuserer på hvordan kan man kommer raskere i mål, og leverer forretningsverdi, ved å bygge systemer basert på komponenter som finnes fra før.

  • Hvilke nasjonale felleskomponenter og åpne API’er som finnes.
  • Hvilke nasjonale felleskomponenter som ikke finnes i dag som burde finnes.
  • Andre allmennyttige registre og tjenester
  • Prosjekter som har tatt disse i bruk.

Programkomité: Faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Foredrag om arkitektur

Felles keynote: Digital modenhet viktigere enn teknologi v/Robert Steen, Finansbyråd, Oslo kommune

AI og Robotics
Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er Risikostyring
READ MORE
Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Kravhåndtering og produkteierskap i fremtidens IT verden Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er Risikostyring
READ MORE

Helt normalt – En tankevekkende avslutning etter 2 dager med software v/Jan Grue

Cloud Computing

Da Jan Grue ble far ble han også kjent med tjenestene og appene som forteller om normal spedbarnsutvikling. Foredraget Helt normalt handler om gjennomsnittsbrukeren som legges til grunn i utvikling av helsetjenester, om forventningene vi har til oss selv, og om hva vi forstår med normalitet.

Hva gjør Norge i forhold til Cloud når EU blir en usikker plass å være? Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er Prosjektledelse Risikostyring
READ MORE