speaker-info

Prosjekter som endrer våre vaner/ bruksmønstre

Prosjektleder som endringsagent

.Prosjektleder må i dag både beherske etablerte metodikker og kvalitetsstandarder, og samtidig lede vei i en stadig mer smidig utvikling av nye produkter og tjenester der time to market er viktig.

Brukeren og brukerkrav er kommet mye mer i sentrum enn tidligere og nye tjenester og prosjektleveranser er med til å endre våre bruksmønstre og vaner både i offentlig og privat sektor.

Mål: I denne strømmen vil vi få ta del i prosjektlederes erfaringer med å gjennomføre endrings- og innovasjonsprosjekter og utvikling av nye tjenester gjennom digitaliserings- og automatiseringsprosjekter.

Programkomité: Faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) v/ Kristian Andreas Mayer, Bouvet, Tone Gusfre Solhaug, Teleplan Consulting, Gunilla Hagstedt, Vegvesenet, Sissel Kjevik, Oslo Kommune.

Foredrag om prosjekt

Felles keynote: Ledelse i maskinalderen: Hvordan kunstig intelligens vil redefinere lederens jobb v/Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI

Er du klar for en intelligent maskin i ledergruppen? Ledere bruker halvparten av tiden sin på oppgaver intelligente maskiner kan gjøre for dem i fremtiden. Hvordan kan ledere utnytte sine menneskelige fortrinn? Vegard vil dele resultater fra en studie av 1770 ledere i 14 land om deres arbeid og holdninger, frykt og forventinger til intelligente […]

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kolonial.no – teknologiutvikling i rakettfart v/Christian Mikalsen, Kolonial.no

Prosjektledelse

Christian Mikalsen deler erfaringer fra oppstarten av Kolonial.no, og forteller hvordan Kolonial.no har jobbet med Lean Startup for å bygge opp en fantastisk handleopplevelse og en kraftig teknisk plattform for effektiv dagligvarelogistikk. Hva lærer du? Deltakerne får et inspirerende eksempel på utvikling med Lean Startup, og får høre hvordan Kolonial.no bruker teknologi utviklet i kryssfunksjonelle […]

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent
READ MORE

Den nye prosjektlederen v/Kjetil Strand og Annette Ommundsen, Promis

Prosjektledelse

Med hyppige leveranser til produksjon og større fleksibilitet i omfang har det åpnet seg helt nye muligheter for IT-prosjekter til å agere på endringer til virksomhetens fordel. Vi går gjennom hva vi mener kreves for at prosjektlederen kan lykkes som endringsagent, der systemutvikling, innføring og endringsledelse betraktes som et integrert hele. Hva lærer du? Om […]

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent
READ MORE
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Hvordan skape innovasjon i etablerte virksomheter? v/Magnus Alu Andersen, Netcompany

AI og Robotics

Med en rivende teknologisk utvikling og de mulighetene dette gir med tanke på digitalisering, må de fleste omstille seg for å kunne levere de tjenestene markedet forventer. Disruptive tjenestetilbud fra en aktør kan endre spillereglene for en hel bransje, og føre til at omstilling og digitalisering kommer raskere enn planlagt. Netcompany viser deg hvordan man […]

READ MORE

Morgendagens banker – Prosjektlederen som endringsagent v/Witold Seferowicz, DNB

Prosjektledelse

Det skjer store endringer i banknæringen. Hos DNB skal IT ikke bare bidra til økt grad av automatisering og digitalisering, men også drive innovasjon og være bankens konkurransefortrinn i en helt ny konkurransesituasjon. Våre prosjektledere skal være endringsagenter, som både behersker etablerte metodikker og kvalitetsstandarder, og leder vei i en stadig mer smidig utvikling av […]

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent
READ MORE

Datatilsynet – hvordan ser de på utviklingen fremover og hva med personvernet i den digitaliserte hverdag? v/Kari Laumann, Datatilsynet

Prosjektledelse

Vi har bare sett starten av personaliserte tjenester innen offentlig og privat sektor. Felles for disse intelligente og brukervennlige tjenestene er at de trenger informasjon om deg – masse informasjon. Personvernet er under press i morgendagens digitaliserte hverdag. Hva lærer du? Her får du en oversikt over hvordan den teknologiske utviklingen utfordrer personvernet vårt og […]

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Digitalisering av vegvesenets tjenester v/Gunilla Hagstedt, Statens Vegvesen

Prosjektledelse

Vegvesenet har mange tjenester som kan utføres digitalt. Flere av disse tjenestene finnes nå på web. Hvordan har vi gjort dette og hva har vært utfordringene? Det har vært et eventyr å få dette til å spille sammen og gi brukene en helhetlig opplevelse. Hva lærer du? Du får høre om de erfaringer vi har […]

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent
READ MORE

Framtidens politi – bruk av mobil teknologi i operativt arbeid v/Arild Bakken, Politidirektoratet

Kravhåndtering

Politiet ruller ut bruk av mobile enheter for alt operativt personell i hele landet , gjennom prosjektet Politiarbeid på stedet. Etter grundig pilotering i tre politidistrikter, med stor medvirkning fra operativt personell, er det besluttet nasjonal implementering for å kunne levere bedre tjenester til publikum, bringe politiet nærmere der folk er, samt effektivisere og samhandle […]

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Digitalisering og automatisering – hvordan Prosjekt 2 i NAV bidrar til en mer brukerrettet og effektiv forvaltning v/Jostein Ingvaldsen, NAV

Prosjektledelse

Prosjekt 2 er det andre av totalt tre hovedprosjekter i moderniseringen av IKT i Arbeids- og velferdsetaten. Prosjektet skal lage digitale tjenester til brukere og arbeidsgivere integrert med et nytt saksbehandlingssystem med høy grad av automatisering. For å få best mulig effekt av de nye løsningene jobber prosjektet målrettet med organisasjonsutvikling, endringsledelse og gevinstarbeid. Hva […]

Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent
READ MORE

Pause og omrigging

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Fusion of Technology, Culture and People v/Thomas F. Anglero, IBM Norge

AI og Robotics

Thomas Anglero shall present how the merging of man and machine has already happened and what opportunities are available and which new opportunities shall emerge. He will provide examples of how IBM Watson has been used to create new solutions and new job possibilities for everyone. They shall learn how Watson’s cognitive solutions open new […]

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Hvis du velger en robot istedenfor en person i senga, kjøkkenet og hagen, er du da et dårlig menneske? v/R. Christian Torp, DND

AI og Robotics

Bidrar robotifisering til å svekke humanisme og fellesskap? Hvorfor er humanismen så viktig i en kognitiv verden og når får vi den første folkevalgte roboten inn på Stortinget?

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE