speaker-info

Prosjektledelse

Hva: Om utfordringer og muligheter knyttet til ledelse og styring av prosjekter
Hvorfor: God prosjektledelse er en forutsetning for å lykkes med alle typer endringsprosesser. Digitalisering og AI stiller nye krav til ledelse, metodikk og styring av prosjektene.
For hvem: Program- og prosjektledere, mellomledere, rådgivere og konsulenter innenfor program- og prosjektledelse, ansatte i akademia som arbeider med undervisning, metodeutvikling og forskning knyttet til prosjektledelse.

Samfunnet er i konstant endring og modernisering, innovasjon og nye muligheter tas i bruk for å skape verdier og mer effektive produkter og tjenester for den enkelte borger og samfunnet.

I denne strømmen vil vi rette fokuset mot prosjekt-, program- og porteføljelederens rolle og hvordan disse påvirkes i prosessen:

  • Setter digitaliseringsprosessen og AI prosjekter dagsorden med nye krav til ledelse og styring av prosjektene?
  • Er det slik at rollene endres i den digitale transformasjonen vi står oppe i?
  • Må etablerte metoder og prosesser for prosjektledelse endres for at fremtidige prosjekter skal bli en suksess?Programkomité: Faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) v/Kristian Mayer, Bouvet Norge AS, Aino Bjørnstad, Atkins Norge AS, Sissel Kjevik, Helseetaten, Christian Falkenberg Jensen, Deloitte AS, Inger Røst, Promis AS.

Program

Internasjonal konkurranse innen betalingsformidling og elektronisk id. v/Berit Svendsen, Vipps

Fintech er en av de mest innovative sektorene i verden. Banknæringen dereguleres, og nye aktører entrer markedet. Norge er en avansert nasjon innenfor elektronisk betalingsformidling og har utviklet teknologi i verdensklasse med et samarbeidende bankvesen. Vipps har i løpet av få år blitt Norges mest anerkjente merkevare. Samtidig entrer internasjonale giganter som Alipay, Applepay og […]

READ MORE

Selvkjørende kjøretøy – hvor er de og hvor skal de? v/Endre Angelvik, Ruter AS

Utviklingen av selvkjørende kjøretøy har potensiale for å endre hele transportbransjen, og kanskje mer enn det også. Hvordan kan vi bruke denne muligheten til å skape mer bærekraftig bevegelsesfrihet? Hvor langt er egentlig teknologien kommet og hva gjør vi i Norge nå? Hvilke muligheter skaper dette for norsk teknologi og næringsliv?

READ MORE

Nytt folkeregister – nye muligheter for Norge v/Margrethe Myrstad Bedregal og Viveca Liodden, Skatteetaten

Sanntidsopplysninger, kontinuerlig gevinstrealisering, syntetisk testbefolkning og tverretatlige testdata. Nytt folkeregister gir sanntidsoppdatering av flere og sikrere folkeregisteropplysninger. Det muliggjør store gevinster for samfunnet. Når Norge i 2020 får nytt folkeregister, får vi et register som leverer umiddelbare oppdateringer gjennom elektronisk innmelding, automatisk saksbehandling og automatisk varsling om endringer. Registeret blir oppdatert på sekunder og minutter, ikke […]

READ MORE

Slik gjennomfører vi digital transformasjon i Oslo Kommune v/Tine Reuterdahl og Jan Henrik Gundesby

Oslo:ORIGO har en ganske radikal tilnærming til hvordan digitalisering skal skje i Oslo kommune. Foredraget handler om hvordan kommunen kan bli en smidig organisasjon som fokuserer på fart og autonomi i utviklingen av samfunnsnyttige og innbyggerorienterte løsninger. Dette ved hjelp av tverrfaglige team med delegert myndighet som jobber med fokusområder. Kom for å høre om […]

Prosjektledelse
READ MORE

Presentasjon av faggruppen 3PS og konferansen Praktisk Prosjektledelse 2019

Practicing ethics in AI projects v/Arturo Calvo, Accenture

Emerging technologies such as AI are evolving at unprecedented pace and scale, having the potential to impact billions of people’s lives. Organizations can use different tools to identify and neutralize these ethical impacts. This is not just the right thing, but also reinforces their value proposition and competitive advantage, protects their reputation and attracts ethically-concerned […]

READ MORE

Modernisering av infrastruktur i Helse Sør-Øst – veivalg i en digital tid v/Arild Dregelid, Sykehuspartner HF

Hvordan sikre fremdrift og innovasjon i offentlig sektor? v/Louise Helliksen, Transform IT

En mediesak, en politisk bestilling og en sterk brukerforventning om nye digitale tjenester bidro til at Trøndelag Fylkeskommune ble første fylke som lanserte digitale elev-, lærling- og lærekandidatbevis. Nå står videreutvikling av tjenesten igjennom en innovasjons kontrakt med flere fylker sammen leverandøren på agendaen. I dette foredraget vil prosjektleder dele erfaringer fra et foregangsprosjekt i […]

READ MORE

Fokus på verdiskapning i portefølje- og prosjektledelse i et samfunn preget av digitalisering, mobilitet, sikkerhet og GDPR v/Dr. Morten Duesund, EVRY

The future of Humanity v/Bjørn Taale Sandberg, Telenor Research