speaker-info

Prosjektledelse i innovasjons- og digitaliserings-prosjekter

Prosjektledelse

Innovasjon og digitalisering av samfunnet er blant de viktigste drivkreftene for dagens prosjekter. Begreper som kunstig intelligens, velferdsteknologi, Smart City og teknologi knyttet til transport og miljø står sentralt og former prosjektleveransene og samfunnsutviklingen fremover.

Å være prosjektleder i dag er ikke helt det samme som det var for 10-20 år siden. Rollen og kravene til de som skal fylle denne endres kontinuerlig. Er prosjektmetodene vi benytter i dag egnet for dagens og morgendagens prosjektledelse? Hva kan bestillersiden bidra med for at prosjektene skal lykkes?

I dette sporet vil du møte foredragsholdere som med praktiske eksempler belyser disse og andre utfordringer prosjektledere møter. De vil dele sine erfaringer fra små og store digitaliseringsprosjekter i privat og offentlig sektor.

Programkomité: Faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) v/ Kristian Andreas Mayer, Bouvet, Gunilla Hagstedt, Vegvesenet, Sissel Kjevik, Oslo Kommune og Inger Røst, Promis AS.

Foredrag om prosjektledelse

Felles keynote: Digital modenhet viktigere enn teknologi v/Robert Steen, Finansbyråd, Oslo kommune

Med digitalisering forsvinner grensene. Hele offentlig sektor blir utfordret i et verdensmesterskap i leveranse av gode tjenester. Men er vi i form til VM? Hva hindrer oss? Robert Steen tar med seg Tim, og forteller hvordan Oslo kommune jobber for å komme i form til å vinne VM i offentlige tjenester.

READ MORE

Digitalisering – den store lederoppgaven i neste desenniet, Sven Pihl, Bouvet AS

Prosjektledelse

Foredraget retter kort blikk på de drivkreftene som former vår tid blant annet digitalisering. Deretter rettes søkelyset mot noen initiativer (digitalisering prosjekter) som både er forårsaket av de globale endringene – og gjennomføres på en måte som gjenspeiler hvordan endring foregår i dag; for eksempel disruptive analyser, bruk av Ai osv. Den neste delen av […]

Prosjektledelse
READ MORE

Digital transformasjon – fra verst til best v/ Unn Elin Hatlelid, Innovasjon Norge

Prosjektledelse

Etter flere år med underfinansiering av IT-systemer, begynte Innovasjon Norge å få en uhåndterlig teknologisk gjeld. 2017: Innovasjon Norge er midt i løpet med sin digitale transformasjon. Vi har mål om å legge alle systemer i skyen. Vi jobber parallelt med 3 dimensjoner, prosess, organisasjon og digitalflate alt med kunden i fokus. Målet er å […]

Prosjektledelse
READ MORE

Aktiv Eierstyring, trenger vi det da? Ingrid Wig, Promis

Prosjektledelse

Eierstyring blir ofte en passiv rolle i form av deltakelse i styringsgrupper der det rapporteres fremdrift og en bare tar stilling til endringer hvis prosjektet ikke går som planlagt. Konsekvensene av nye IT løsninger er så store at dette må endres. Ledere må aktivt på banen. Ingrid vil derfor presentere egne erfaringer både fra FINN.no […]

Prosjektledelse
READ MORE

Fra prosjektleder til innovasjonsdirigent! v/ Marianne Selle, Sopra Steria AS

Prosjektledelse

Vi trenger eksperimenterende prosjekter i en usikker verden. Raske iterasjoner, design tenkning, tverrfaglige team, måling og læring er noen stikkord. Vi snakker om nyttestyring og verdirealisering. Og alt skal skje samtidig. Dette gjør seg ikke selv, med 2-3 måneder til rådighet stiller dette andre krav enn å styre et mer tradisjonelt prosjekt. Vi deler noen […]

Prosjektledelse
READ MORE

DevOps-prosjekter med Fleksibel utviklingskontrak v/ Odd Gunnar Alterhaug, Promis AS

Prosjektledelse

Mange virksomheter har egne ressurser i utviklingsteam med smidig/DevOps gjennomføringsmodell, men der deler av teamene må hentes fra konsulentmarkedet. Bruk av tradisjonelle bistandsavtaler gir manglende sikkerhet for å skaffe de ressursene som trengs. Fleksibel utviklingskontrakt er en «forsterket» bistandsavtale der leverandøren er forpliktet til å levere ressurser med avtalt kapasitet og kompetanse og partene har […]

Prosjektledelse
READ MORE

Innovasjon med små inkrementer, Ingunn Moen, Kantega AS

Prosjektledelse

Du kan prøve å spå fremtidens behov med foranalyser og grundige kravspesifikasjoner. Men uten en magisk kule er det lite sannsynlig at du treffer blink og husker på alle relevante scenarioer. Et bedre alternativ er å legge opp prosjektløpet i små inkrementer, eksperimentere deg frem, og på den måten lage de fantastiske løsningene. Foredraget gir […]

Prosjektledelse
READ MORE

AMS, tradisjonelt infrastrukturprosjekt kombinert med smidig IT utvikling med fremtidsrettet teknologi v/ Toril Benum, Prosjektdirektør for AMS prosjektet, Hafslund Nett

Prosjektledelse

AMS prosjektet er et mangehodet troll, 700 000 kunder skal besøkes for å installere nye automatiske strømmålere, det bygges et radionettnettverk som dekker 3 fylker, prosjektet har levert en ny IT rigg basert på stordata, moderne generisk IT og skyplattformer. Dette skal drive digitalisering av Hafslund Nett inn i fremtiden. Hvordan balansere behov for kontroll […]

Prosjektledelse
READ MORE

Kaffepause og omrigging

Prosjektledelse

Helt normalt – En tankevekkende avslutning etter 2 dager med software v/Jan Grue

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er

Da Jan Grue ble far ble han også kjent med tjenestene og appene som forteller om normal spedbarnsutvikling. Foredraget Helt normalt handler om gjennomsnittsbrukeren som legges til grunn i utvikling av helsetjenester, om forventningene vi har til oss selv, og om hva vi forstår med normalitet.

Nasjonale felleskomponenter og åpne API-er
READ MORE

Gratis nettverksmøte: Penger er ikke alt

Prosjektledelse

Og ikke bare det – målene må kvantifiseres, så de kan følges opp på linje med finansielle mål. Dette nettverksmøtet presenterer ulike innfallsvinkler til hvordan dette kan gjøres. På nettverksmøtet får vi presentert 5 perspektiver på såkalte «myke» gevinster. Hvordan vi identifiserer disse gevinstene, hvordan vi estimerer og prioriterer dem, og hvordan vi realiserer og […]

Prosjektledelse
READ MORE