speaker-info

Prosjektledelse

Prosjektledelse

.

Innovasjon og digitalisering av samfunnet er blant de viktigste drivkreftene for dagens prosjekter. Begreper som kunstig intelligens, velferdsteknologi, Smart City, teknologi knyttet til transport og miljø er innarbeidet i de fleste prosjekter, former prosjektleveransene og hvordan vi ser på samfunnsutviklingen fremover de neste årene.

Å være prosjektleder i dag er ikke helt det samme som å lede prosjekter for 10 – 20 år siden, og den endres kontinuerlig. Prosjektmetodikken har utvikler seg over tid, men er prosjektmetodene vi benytter i dag egnet for dagens og morgendagens prosjektledelse og hvilke krav stilles til dagens og fremtidens prosjektledelse? Hva kan bestillersiden bidra med for at prosjektene skal lykkes?

Vi er interessert i å høre fra deg som har konkrete vurderinger på hvordan prosjekter vil/kan kjøres i fremtiden og/eller erfaringer fra pågående prosjekter som kan ha en påvirkning på vårt samfunn. Vi vil også gjerne høre fra deg som har erfaring med program og prosjektledelse fra små og store prosjekter som har vært med på å forme vårt samfunn gjennom de siste 10 årene og hvilke læringspunkter dette har gitt for fremtidens prosjekter.

Hvilke erfaringer ble gjort i prosjektene, hva var suksessfaktorene, og hva kan man lære av disse prosjektene fremover?»

Programkomité: Faggruppen 3Ps (Prosjekt-, Program- og Porteføljestyring) v/ Kristian Andreas Mayer, Bouvet, Tone Gusfre Solhaug, Teleplan Consulting, Gunilla Hagstedt, Vegvesenet, Sissel Kjevik, Oslo Kommune.

Foredrag om prosjektledelse