speaker-info

Digital strategi og innovasjon i praksis

Hva: Virksomhetsarkitekturens rolle i digital transformasjon
Hvorfor: For å forstå hvordan strategisk arkitekturarbeid bidrar til innovasjon, brukeropplevelse og digital forretningsutvikling
For hvem: Virksomhetsarkitekter, forretningsutviklere, tjenestedesignere, informasjonsarkitekter, IT-ledelse

Vi skal digitalisere, vi skal innovere, vi skal bygge en digital fremtid. Men har vi en solid grunnmur, og er konstruksjonen av rett kvalitet og optimal for videre innovasjon og digitalisering?

Vår forståelse av digitalisering er i endring. Det handler ikke lenger kun om utvikling av fagorienterte systemer og isolerte IT-løsninger. Uten et helhetlig blikk oppstår kompleksitet. Kompleksitet koster, både i tapte inntekter og mindre reduksjon av kostnader. Virksomhetsarkitekten har en viktig rolle i byggingen av den digitale virksomhet, og det digitale Norge.

I dette sporet søker vi svar på:

  • Hvordan arkitekturarbeid kan være en pådriver for vellykket strategi og hurtig innovasjon
  • Hva som kreves av virksomheten for å lykkes med digital transformasjon og omstilling
  • Hva kreves av virksomhetsarkitekten?
  • Hvordan virksomheter kan samhandle for å bidra til samfunnsutvikling?
  • Delta her for praktiske erfaringer om strategi, arkitekturpraksis og virksomhetsarkitektens rolle i et digitalt Norge.

Det handler om mer enn teknologi – det handler også om lederskap, innovasjon, samspill og brukeropplevelser.

Programkomite: Virksomhetsarkitektur v/Aida Omerovic, Sintef, Gorm Braarvig, Evry, Arne Dybdahl, Politidirektoratet, Erik Hagen, Difi, Lejla Giske, Politidirektoratet og Roar Slettehaug, Tieto Norway AS

Program

Hvordan gå fra spesialsøm til å skape bærekraftige programvareløsninger v/Dr. John Markus Lervik, Cognite

For at selskaper skal lykkes i det digitale skiftet er det avgjørende at de har kompetansen til ikke bare å bygge enkeltstående programvaresystemer basert på behovene til individuelle prosjekter, men også gjennomføre dette med den riktige tankemåten og arkitekturen for å få framtidsrettede og bærekraftige løsninger. En vanlig hindring er at programvareutvikling blir behandlet som […]

READ MORE

Keynote 2: Hvordan jobbe og lede for å akselerere innovasjon i team og selskaper? v/Karina Birkeland Lome, DnB

Karina Birkeland Lome er Head of Accelerate Innovation i DNB og vil dele av sine erfaringer som endringsagent, organisasjonsutvikler og ledercoach. Hvordan er det lurt å jobbe og lede for å bygge en organisasjon som kontinuerlig innoverer og presterer godt? Hvilke praksiser kan være nyttige for å være kundeorientert og smidig i møte med stadig […]

READ MORE

Digital deltagelse for alle v/Josef Noll, UiO

I vårt digitale samfunn er tilgang til informasjon grunnlaget for digital deltagelse. Men i realiteten er det digitale skille større enn noensinne. Selv i et land som Norge har 26% av mobilabonnent ikke mobilt bredbånd, ifølge Aftenposten. I et land som skal være et foregangsland i digitalisering, burde ikke tilgang til informasjon være gratis? Foredraget […]

READ MORE

Om mål og mening. Skape verdi for hvem? v/Marianne Selle, Sopra Steria

Innovasjon handler om å utvikle nye tjenester og produkter som blir til nytte for de som får tjenesten. I iveren etter å få til noe som er nytt, forsvinner ofte fokuset på verdiskaping, eller ny teknologi blir lik verdi. Design Thinking handler om å se verdiskaping samlet for teknologi, brukere og virksomhet. Hvordan kan vi […]

READ MORE

PIM4TIM – Individuelle tjenester fra det offentlige v/Ingvild Sundby

Oslo kommune skal forbedre hverdagen til innbyggeren TIM ved å tilby proaktive, individualiserte meldinger basert på hans livshendelser eller geografisk tilhørighet. Informasjonen hentes fra ulike offentlige registre i kommunen. Kommunen, gjennom sine fagvirksomheter, bruker felles fellesfunksjonalitet og sentrale komponenter for å få tilgang til TIMs data og syr det sammen til nyttig informasjon for innbyggeren.

READ MORE

Tverrfaglige team i innovasjonsprosjekter v/David Krogh, Netcompany

Vi ser på ulike drivere for endring og innovasjon – for å bli klokere på koblingen mellom design og teknologi. Hvordan jobber vi helt konkret med nyttig nyskapning i vår bransje? Hvordan jobber vi godt sammen i tverrfaglige team? Hvilke nye roller bør vi inkludere?

READ MORE

Virksomhetsarkitektur i Helseplattformen v/Torill Kristiansen, Helse Midt-Norge RHF

Hvordan få direktøren, juristen, legen, sykepleieren og teknologen til å se det samme bildet? Helsetjenesten i Midt-Norge gjennomfører et felles program, Helseplattformen, som skal understøtte det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Innlegget viser hvordan virksomhetsarkitektur og bruk av referansemodeller har bidratt til felles forståelse mellom ulike aktører og fagområder. Skråblikk på utfordringer når […]

READ MORE

FINT skal det være! Nasjonale felleskomponenter i praksis v/Asgeir Nilsen, Acando

For tre år siden ble alle Norges fylkeskommuner enige om å etablere et felles fundament for fylkeskommunale integrasjoner og arkitektur. To rapporter og to utviklingsprosjekter senere er FINT i forvaltning med felles informasjonsmodell og felleskomponenter for informasjonsutveksling mellom fagsystemer og digitale tjenester i fylkeskommunen. Hvilke utfordringer og erfaringer har FINT opparbeidet seg?

READ MORE

Økosystemer for data – hvorfor trenger vi dem? v/Till Christopher Lech, SINTEF Digital

Det virkelig store potensialet ved å bruke Big Data, AI og maskinlæring vil oppstå når vi begynner å ikke bare bruke våre egne datasett, men når vi utveksler data langs hele verdikjeden: leverandører, logistikk, distribusjon etc. Per i dag er det liten interesse for å dele data i næringslivet, og det er kanskje gode grunner […]

READ MORE

En digital reise med smidig tilnærming til EA v/Lars Jørgensen, Aera

Aera er eid av NorgesGruppen og Coop og leverer komplette betalings- og ID-tjenester for handelen. Med en liten organisasjon er Aera avhengig av en effektiv DevOps-tilnærming kombinert med automatiserte prosesser som håndterer kontinuerlige endringer i krav, kontroller og risiko. En smidig EA-funksjon kombinerer det beste fra Ardoq og Jira, og driver Aeras roadmap basert på […]

READ MORE

Hvordan ivareta arkitektur i større smidige organisasjoner? v/Vegard Hartmann, Sparebank 1 Banksamarbeidet

Stadig flere virksomheter organiserer forretningsleveranser i autonome, kryss-funksjonelle team som jobber med kontinuerlig produktutvikling samtidig som man fremdeles har større kjernesystem og tjenesteleveranser fra ulike leverandører. Dette gjør at vi nå står i en brytningstid mellom tidligere arkitekturprosesser og hvordan vi best organiserer arkitekturarbeid i større komplekse og smidige virksomheter. Lyntalen tar for seg problemstillinger […]

READ MORE

Digital Samhandling mellom Offentlig- Privat sektor- Innhenting av kontoopplysninger v/Lejla Giske og og Bård Johansen, Politidirektoratet

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, NAV, Altinn, Politiet, bankene og Bits. Målet er å etablere en tjeneste for automatisk oversendelse av kontoinformasjon fra bankene til etatene for hjemmelsbasert kontrollvirksomhet. Hvis etatene får informasjonen automatisk fra bankene vil de være i stand til å utføre betydelig flere kontroller med langt bedre treffsikkerhet. Det er åpenbart […]

READ MORE

En filosofs syn på digitaliseringen av Norge v/Einar Duenger Bøhn

Intelligens er noe annet enn moral. Vi kjenner alle intelligente mennesker som ikke er særlig moralske, og moralske mennesker som ikke er særlig intelligente. Vi utvikler og anvender i dag fler og fler former for kunstig intelligens, men hvor ble det av moralen? I dette foredraget vil jeg snakke om mulig utvikling og anvendelse av […]

READ MORE

Software After Dark

Direkte etter siste Keynote-foredrag 13. februar starter «Software After Dark». Her blir det show ved Norges beste partyband, konkurranser, prisutdeling, servering og sosial og faglig mingling med gode kolleger i IT-miljøet. Dette arrangementet er inkludert i billetten for de som melder seg på konferansen dag 1 eller dag 2. Dersom du kun ønsker å få med […]

READ MORE