speaker-info

Digitaliserings-strategi i praksis

I dette sporet deler vi praktiske erfaringer om design, arkitekturpraksis og virksomhetsarkitektens rolle i et digitalt Norge.

Hva kreves av en virksomhetsarkitekt for å bistå virksomheten med å svare på trender innen digitalisering og bygge for fremtidig samfunnsutvikling?

Det handler om mer enn teknologi – det handler også om kommunikasjon, brukeropplevelser og lederskap.

Programkomite: Faggruppen for Virksomhetsarkitektur v/Aida Omerovic, SINTEF Digital, og Erik Hagen, Riksrevisjonen

Foredrag om Digitaliseringsstrategi i praksis

Verktøykasse for innovasjon og forretningsutvikling hos NAV, Elin Våge Lafton, NAV

For å svare på nye teknologi- og samfunnskrefter har NAV startet arbeidet med å utvikle en verktøykasse for digital forretningsutvikling og innovasjon. Verktøykassen inneholder konkrete teknikker, konsepter og verktøy som skal gjøre NAV bedre rustet til å foredle gode ideer og til å bygge gode fremtidsrettede løsninger. Innlegget vil gi innblikk i verktøykassen og by […]

READ MORE

Fra IT-strategi til forretningsstrategi v/Geir Hansen, Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har gått fra IT-strategi som en ettertanke til en integrert del av virksomhetens strategi. I dette foredraget forteller Geir om hvordan DFØ har tenkt når en har gått fra å ha en egen IT-strategi adskilt fra virksomhetsstrategien, til en virksomhetsstrategi som tar innover seg mulighetene og utfordringene med digitalisering.

READ MORE

Målbilde for opplysninger – når er vi modne for det? v/Arne Dybdahl, Politidirektoratet

Endringsledelse i digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor v/Sara Cecavova, Vivento AS og Vebjørn Brastad, Miles Oslo AS

På tross av kunnskap om at digitalisering i stor grad ikke handler om teknologi, men om mennesker og organisasjon, ser vi stadig at digitaliseringsprosjekter som igangsettes i kommunal sektor legger for stor vekt på den tekniske løsningen. Resultatet av dette er at potensiale av gevinster ikke hentes ut. Løsningen ligger i å sette mennesker og […]

READ MORE

Samarbeid mellom privat og offentlig sektor om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet v/Nils Inge Brurberg, BITS

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – DSOP programmet. Samarbeidet vil skape store verdier og spare tid og penger både for aktørene og ikke minst bidra til den videre digitaliseringen av Norge. Bits representerer finansnæringen i dette samarbeidet.

READ MORE

Felles keynote: Milliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

Privat og offentlig sektor investerer milliarder av kroner på å utvikle, videreutvikle og erstatte digitale løsninger med det formål å forbedre og effektivisere. Hvor godt, og når, lykkes slike investeringene? Bør vi roe ned eller heller øke tempoet i digitaliseringen? Har investeringene total sett gitt mer effektivitet og bedre liv? Det er overraskende vanskelig å […]

READ MORE