speaker-info

Virksomhets-arkitektur

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå!

.

Vi står fremdeles ved starten av en akselererende teknologiutvikling som forventes å gi helt nye muligheter, slik som kunstig intelligens, roboter, 3D-printing, nanoteknologi, cloud computing, store data, lenkede data, block chain og annet.

Det gir også stor usikkerhet om hvordan framtiden vil bli og når den kommer. For bare litt over ett år siden var det f.eks. få som visste om førerløse biler – nå er det en realitet og må planlegges med.

  • Kan vi planlegge for en uviss framtid når vi bygger dagens virksomheter? Hvordan?
  • Teknologiuavhengig forretningsarkitektur?
  • Åpne standarder? Omarbeiding av lover og regler?
  • Nye fag på skoler og universiteter?
  • Gevinstbasert tilnærming?
  • Smidig virksomhetsarkitektur?

Programkomite: Faggruppen for Virksomhetsarkitektur

Foredrag om virksomhetsarkitektur

Felles keynote: Ledelse i maskinalderen: Hvordan kunstig intelligens vil redefinere lederens jobb v/Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI

Er du klar for en intelligent maskin i ledergruppen? Ledere bruker halvparten av tiden sin på oppgaver intelligente maskiner kan gjøre for dem i fremtiden. Hvordan kan ledere utnytte sine menneskelige fortrinn? Vegard vil dele resultater fra en studie av 1770 ledere i 14 land om deres arbeid og holdninger, frykt og forventinger til intelligente […]

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Digital agenda for Norge – fra stortingsmelding til gjennomføring v/Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Virksomhetsarkitektur

Hjelle vil introdusere stortingsmeldingen «Digital Agenda for Norge», krav og forventninger til offentlige virksomheter knyttet til digitalisering, og tiltak som ble igangsatt etter at meldingen ble lansert i 2016 Meldingen presenterer regjeringens hovedprioriteringer i IKT-politikken og berører temaer som utvikling av digitale tjenester, gjenbruk, styring og samordning i offentlig sektor, kommunal sektor, felleskomponenter, EU, innovasjon, […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Målbilde og arbeid med informasjonsforvaltning v/David Skogan, Acando AS og Jim J. Yang, DIFI

Virksomhetsarkitektur

Offentlige virksomheter skal dele og gjenbruke informasjon om forhold som brukerne allerede har opplyst (se Digital agenda, kap. 7). For å realisere dette er det gjennom SKATE-samarbeidet igangsatt flere tiltak. Vi presenterer målbildet og igangsatte tiltak, og vil demonstrere noe av funksjonaliteten i en «Felles datakatalog» som er under utvikling og som skal lanseres mot […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Micro-Macro Architecture – Dealing with Conway’s Law v/Dr John Gøtze, QualiWare Centre of Excellence

Virksomhetsarkitektur

Microservices as an architectural style is compelling, but also challenging in «enterprisey» environments. By using a strategic enterprise design approach to the architecture practice and its service design, enterprises will be able to use microservices to deploy and deliver customer delight.

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Distributed Ledger Technology og Blockchain er en disruptiv teknologi for finansnæringen, som vil utfordre bankenes rolle i fremtiden v/Terje Sletbak, Bits AS

Virksomhetsarkitektur

Finansnæringen ble først kjent med Blockchain ved introduksjonen av Bitcoin i 2009. Bitcoin er en uregulert heldigital valuta som har vært mye i vinden fordi den i utstrakt grad er blitt benyttet til lyssky virksomhet hvor både betaler og betalingsmottaker kan operere helt anonymt i et kryptert distribuert åpent nettverk. Finansnæringen i Norge og i […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Fremtidens arbeidsmarked – med et digitalt NAV v/Håkon Røstad, NAV

Virksomhetsarkitektur

NAV gir mennesker muligheter ved å utnytte de mulighetene digitalisering gir oss. Vi ser at utviklingen går raskere enn før, og at digitalisering vil påvirke arbeidsmarkedet vi betjener, etterspørselen etter våre tjenester, og vår evne til å levere gode tjenester. Virksomhetsarkitektur er et verktøy for å styre og prioritere utviklingen av NAV. I foredraget vil […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Fra dyp IT-infrastruktur til dypt vann v/Geir Børdalen, NRK

Virksomhetsarkitektur

Hvordan jobber NRK når de røsker infrastrukturen sin opp med roten og bytter hele mediehåndteringssystemet? Hvordan få IT-arkitektur til å henge sammen med effektiv arbeidsflyt for journalister – og leveranser til publikum? I tett samarbeid med de som skal bruke systemet setter NRK nå sammen en fleksibel løsning som skal levere både media og metadata […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Orden i eget hus – en forutsetning for fremtidsrettede tjenester og en endringsdyktig organisasjon v/Geir Myrind, Skatteetaten

Virksomhetsarkitektur

Krav til digitalisering og forenkling krever at informasjon er lett tilgjengelig og kan gjenbrukes. Det er en utfordring å vite hvilken informasjon det offentlige har, hvordan den er beskrevet, hva den betyr og hvor man kan få tak i den. Flere tverretatlige tiltak på området er i gang, blant annet i regi av SKATE-samarbeidet. Skatteetaten […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Kaffepause

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Tjenesteplattform som del av digitaliseringsstrategien i Oslo kommune, Steinar Skagemo, Oslo Kommune

Virksomhetsarkitektur

Byrådet har store ambisjoner for digitaliseringen av kommunen. En tjenesteplattform skal sikre at de digitale løsningene gir innbyggerne helhetlige og effektive tjenester og at den informasjon som kommunen allerede har blir gjenbrukt. Ved å koble plattformen til fellesløsninger (FIKS, Altinn, Id-porten, grunndata) vil kommunen kunne lansere raskere. Plattformen vil bygge videre på kommunens ITAS. Hva […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Pause og omrigging

AI og Robotics
Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Fusion of Technology, Culture and People v/Thomas F. Anglero, IBM Norge

AI og Robotics

Thomas Anglero shall present how the merging of man and machine has already happened and what opportunities are available and which new opportunities shall emerge. He will provide examples of how IBM Watson has been used to create new solutions and new job possibilities for everyone. They shall learn how Watson’s cognitive solutions open new […]

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Hvis du velger en robot istedenfor en person i senga, kjøkkenet og hagen, er du da et dårlig menneske? v/R. Christian Torp, DND

AI og Robotics

Bidrar robotifisering til å svekke humanisme og fellesskap? Hvorfor er humanismen så viktig i en kognitiv verden og når får vi den første folkevalgte roboten inn på Stortinget?

Kunstig intelligens og robotics Prosjekter som endrer våre vaner/bruksmønstre – Prosjektleder som endringsagent Sikkerhet: Digital tillit Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE