speaker-info

Digitaliserings-strategi i praksis

I dette sporet deler vi praktiske erfaringer om design, arkitekturpraksis og virksomhetsarkitektens rolle i et digitalt Norge.

Hva kreves av en virksomhetsarkitekt for å bistå virksomheten med å svare på trender innen digitalisering og bygge for fremtidig samfunnsutvikling?

Det handler om mer enn teknologi – det handler også om kommunikasjon, brukeropplevelser og lederskap.

Programkomite: Faggruppen for Virksomhetsarkitektur v/Aida Omerovic, SINTEF Digital, og Erik Hagen, Riksrevisjonen

Foredrag om Digitaliseringsstrategi i praksis

NN

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Borger i sentrum v/Gorm Braarvig, Evry

Virksomhetsarkitektur

«Borger i sentrum» er under utvikling og mer informasjon kommer i januar.

READ MORE

Kommunikasjon – strategiens akilleshæl? v/Halvard Gjerde og Rune Kjørlaug, DIFI

Virksomhetsarkitektur

Vi skal forenkle, fornye og forbedre. Vi skal realisere et digitalt førstevalg med brukeren sine behov i sentrum, aller helst bare en gang. Vi har overordnede strategier som skal gi oss felles retning, og vi har produkt og tjenesteorienterte strategier som skal gi oss forutsigbarhet. Men gjør strategiene det mulig å digitalisering i praksis? Ut […]

READ MORE

Verktøykasse for innovasjon og forretningsutvikling hos NAV, Elin Våge Lafton, NAV

Virksomhetsarkitektur

For å svare på nye teknologi- og samfunnskrefter har NAV startet arbeidet med å utvikle en verktøykasse for digital forretningsutvikling og innovasjon. Verktøykassen inneholder konkrete teknikker, konsepter og verktøy som skal gjøre NAV bedre rustet til å foredle gode ideer og til å bygge gode fremtidsrettede løsninger. Innlegget vil gi innblikk i verktøykassen og by […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Digitalisation is not a one-man (CDO) show, v/Ian Stendera, Ardoq

Virksomhetsarkitektur

  As enterprises large and small rush to onboard CDOs to fast track their way to digital business growth, what are the correct platforms and processes to decentralise and democratise digitalisation across the entire organisation? Learn how digital-first enterprises are benefitting from digital twins of their processes, products, or services to accelerate their digitalisation. By […]

READ MORE

Fra IT-strategi til forretningsstrategi v/Geir Hansen, Direktoratet for økonomistyring

Virksomhetsarkitektur

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har gått fra IT-strategi som en ettertanke til en integrert del av virksomhetens strategi. I dette foredraget forteller Geir om hvordan DFØ har tenkt når en har gått fra å ha en egen IT-strategi adskilt fra virksomhetsstrategien, til en virksomhetsstrategi som tar innover seg mulighetene og utfordringene med digitalisering.

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Hvordan kan arkitektur bidra til endring og digitalisering av Bane NOR? v/Morten Moe, Bane NOR

Virksomhetsarkitektur

Bane NOR er i ferd med å endre seg fra å være en organisasjon som baserer sin virksomhet på gammel teknologi som relé og mekanikk til å bli et IT selskap. Denne transformasjonen innebærer at vi må bygge IT kompetanse generelt og ikke minst på arkitektur. Fra å være et selskap med mye autonomitet og […]

READ MORE

Målbilde for opplysninger – når er vi modne for det? v/Arne Dybdahl, Politidirektoratet

Virksomhetsarkitektur

Endringsledelse i digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor v/Sara Cecavova, Vivento AS og Vebjørn Brastad, Miles Oslo AS

Virksomhetsarkitektur

På tross av kunnskap om at digitalisering i stor grad ikke handler om teknologi, men om mennesker og organisasjon, ser vi stadig at digitaliseringsprosjekter som igangsettes i kommunal sektor legger for stor vekt på den tekniske løsningen. Resultatet av dette er at potensiale av gevinster ikke hentes ut. Løsningen ligger i å sette mennesker og […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Samarbeid mellom privat og offentlig sektor om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet v/Nils Inge Brurberg, BITS

Virksomhetsarkitektur

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – DSOP programmet. Samarbeidet vil skape store verdier og spare tid og penger både for aktørene og ikke minst bidra til den videre digitaliseringen av Norge. Bits representerer finansnæringen i dette samarbeidet.

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

Felles keynote: Milliardinvesteringer i digitalisering. Hva gir det oss? v/Magne Jørgensen, professor, Simula Research Laboratory

Virksomhetsarkitektur

Privat og offentlig sektor investerer milliarder av kroner på å utvikle, videreutvikle og erstatte digitale løsninger med det formål å forbedre og effektivisere. Hvor godt, og når, lykkes slike investeringene? Bør vi roe ned eller heller øke tempoet i digitaliseringen? Har investeringene total sett gitt mer effektivitet og bedre liv? Det er overraskende vanskelig å […]

Virksomhetsarkitektur – Bygg for framtiden nå
READ MORE

What CEOs worldwide think about AI and how to drive adoption across the organization v/Nicolaus Henke, Senior Partner, McKinsey & Company

Virksomhetsarkitektur

Artificial intelligence has become increasingly relevant on the C-level agenda, due to the steep rise of high-performance computing power to process ever larger amounts of data and the application of advanced machine-learning techniques to solve problems in new and different ways. While the promise of using AI to accelerate growth and productivity is intriguing, senior […]

READ MORE