Software 2020
8 konferanser i 1

Mens Norge digitaliseres, kodelinje for kodelinje, kaller Den norske dataforening igjen inn til årets viktigste møteplass for de som gjør jobben fra dag til dag. Software 2020 gir deg 8 fagkonferanser i 1. Plukk og miks, møt fagkolleger, ha det gøy og bli smartere!

I disse dager søker vi etter deg som ønsker å bidra: som foredragsholder, sponsor, workshop-leder eller på andre måter.

Call for presentations
Call for workshops
Call for sponsors
Super Early Bird

Call for presentations

I dette sporet vil du høre om hvordan IT arkitekturarbeid kan være en pådriver for innovasjon; hva som kreves for å lykkes med digital transformasjon; hva som kreves av en virksomhetsarkitekt; og ikke minst hvordan vi bedre kan legge til rette for samhandling på tvers av virksomhetsgrenser for bedre samfunnsutvikling.

Virksomhetsarkitektur handler om mer enn teknologi – det handler også om lederskap, innovasjon, samspill og brukeropplevelser.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen Virksomhetsarkitektur.

Bruken av skyen som plattform for leveranse av moderne tjenester eksploderer. Begreper som DevOps og Continuous Delivery er «født i skyen» og skaper helt nye muligheter for hurtig forretningsinnovasjon. Samtidig er myten om "Security Kills Speed" i ferd med å gjøres grundig til skamme av automasjon, bruk av kunstig intelligens, prinsipper som innebygget sikkerhet, sikkerhet integrert med forretningsutvikling, ZeroTrust og Security As Code.

I dette sporet tar vi sikte på å gi deg svar på spørsmål som:

 • Hva bør du tenke over ved valg av skytjenester?
 • Hva er status på den regulatoriske fronten? Er det fortsatt hindringer for bruk av skytjenester. I så fall, hvilke?
 • Utgjør overføring av personopplysninger i skyen en utfordring? Hvordan løse dette mest mulig effektivt?
 • Hva bør du tenke på når det gjelder sikring av informasjon i skyen?

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppene Cloud Computing og Informasjonssikkerhet

I dette sporet vil vi utforske hvordan autonome og intelligente løsninger gjør hverdag, jobb og arbeids- og næringsliv enklere og mer effektivt. Utvikling innen autonome og intelligente løsninger går svært fort. Vi ønsker å formidle hvordan teknologien kan settes inn i sammenhenger som er viktig for næringsliv, offentlig forvaltning, forskning og samfunnsliv.

Målet med dette sporet er å gi innblikk i hverdagsteknologi og hvordan autonome og intelligente løsninger kan settes inn i en større sammenheng med multidisiplinært samarbeid over flere fagområder. Vi gir deg konkrete case fra virkeligheten hvor kundens opplevde nytteverdi står i fokus.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen AI (Kunstig intelligens og robotikk)

Vi sjekker hvordan det går med digitaliseringsprosjektene i Norge. Ambisjonen er å gi deg svar på spørsmålene:

 • Hvor langt er vi kommet med digitaliseringsarbeidet og tilgjengeliggjøring av tjenester?
 • Hvordan kan vi styrke relasjoner ved bruk av digitale verktøy: mellom samfunn og borger, mellom private virksomheter og det offentlige?
 • Gevinst eller nytte? Ja takk, begge deler? Hva er forskjellen på de to begrepene?
 • Kan programperspektivet gi oss ny driv i digitaliseringsarbeidet?

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen 3PS (Prosjekt, Program og Porteføljestyring).

Blokkjede-teknologi har vært et hett tema de siste årene. Hovedfokus har vært på kryptovaluta og visjoner om hvordan teknologien kan brukes. Men nå ser vi at teknologien er på vei ut av hype-stadiet. Stadig flere konkrete prosjekter med et reelt bruksområde gjennomføres, og det er et voksende økosystem.

I dette sporet ønsker vi å gi et innblikk i hele økosystemet, og en forståelse av hva Blockchain er og hva man faktisk bruker det til. Vi ønsker også å belyse fordeler så vel som eventuelle ulemper rundt dette.

Sporet arrangeres av faggruppen Blockchain.


API, datasjø, datafordeler, datanav, meldinger, køer, pub-sub, push, AI-basert strukturering av data … det finnes mange metoder å dele data og integrere mellom systemer.

Hva er best? Det ekte arkitektsvaret er, som alltid: «det kommer an på».

I dette sporet skal vi forsøke å gi deg de beste svarene og vi utfordrer også arkitektene til å fortelle oss hva det kommer an på.

Du vil få høre om erfaringer fra datadeling og integrasjon som skalerer på tvers av kilder og organisasjoner.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur.

Bruken av skyen som plattform for leveranse av moderne tjenester eksploderer. Begreper som DevOps og Continuous Delivery er «født i skyen» og skaper helt nye muligheter for hurtig forretningsinnovasjon. Samtidig er myten om "Security Kills Speed" i ferd med å gjøres grundig til skamme av automasjon, bruk av kunstig intelligens, prinsipper som innebygget sikkerhet, sikkerhet integrert med forretningsutvikling, ZeroTrust og Security As Code.

Men mange spørsmål henger igjen i skyen: Hva har jeg ansvaret for? Hva tar skyleverandørene ansvaret for? Hva kan jeg ikke lagre i skyen? Kan jeg lagre informasjon utenfor Norges grenser?

De fleste befinner seg dessuten i en hybrid verden av legacy og sky, og det skaper også sikkerhetsutfordringer.

Årets sikkerhetsspor oppdaterer deg på nye trender, praktiske erfaringer og gir noen autoritative svar på problemstillingene.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppene Cloud Computing og Informasjonssikkerhet

Kan kontroll over egne data, personvern og borger-i-sentrum modeller føre til mer innovasjon og vekst i den norske og europeiske digitale næringen?

EU fastslo at dine data er dine med GDPR, som kom i 2018. Det nye regelverket skulle sikre et enhetlig digitalt europeisk marked, fri flyt av data, samtidig som personvernet ivaretas. Reglene er et startpunkt. Hvilke muligheter har vi nå, og hvilke endringer må til? Dette er fokus i sporet «Dine data».

Vi får innblikk i nye teknologiske løsninger, nye personsentriske forretningsmodeller, og et innblikk i den norske tilstanden akkurat nå. Vi hører erfaringer fra offentlig og privat sektor, fra små oppstartselskap til etablerte virksomheter, og fra premissgivere og premissmottakere.

Hvem står bak?

Sporet arrangeres av faggruppen Mine Data v/Agnes Beathe Steen Fosse, Norsk Kompetansesenter og Nina Chung Mathiesen, Dataforeningen.

Er du toppleder, medlem av en ledergruppe med digitalisering på agendaen, CIO, IT-sjef eller bare nysgjerrig på hvilke utfordringer ledere kan møte? Da er dette sporet for deg. De aller fleste virksomheter kan oppnå økt kvalitet og effektivitet gjennom digitalisering. Men gjennomføringen er ofte kostbar og risikofylt.

I dette sporet setter vi lederen i fokus. Hvilke utfordringer vil toppleder, IT-leder og ledergruppe møte i digitaliseringsløpet? `Hva kan vi lære av andres suksesser og feil?

Noen av spørsmålene vi vil forsøke å besvare er:

 • Hva gjør de som lykkes med digitalisering?
 • Hvordan håndtere det praktiske ansvaret for å få digitaliseringsjobben gjort?
 • Hvordan utløse innovasjonskraft?
 • Hvordan engasjere og motivere organisasjonen i digitaliseringen?
 • Hvordan kan lederen utnytte innovasjons- og leveransekraft i markedet?

Dersom du trigges av noen av disse spørsmålene, vil du garantert ha utbytte av å delta på dette sporet.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen Ledelse og strategi.


 • Digitale gevinster
 • Digitale gevinster
 • Datadeling i praksis
 • Blockchain
 • KI, ML og robotikk
 • Strategi og innovasjon
 • Informasjonssikkerhet
 • Personvern og eierskap til data
 • Ledelse
Del din kompetanse:

Meld inn ditt foredrag

Call for presentations

Software er konferansen hvor de som setter målene møter de som skal gjøre jobben når «alt skal digitaliseres».

Software-konferansen består av 8 spor over 2 dager. Sporhopping er lov! Det betyr at du kan plukke det beste fra 8 distinkte konferanser til prisen av 1

Overordnet for alle sporene er et ønske om å bringe fram prosjektene, menneskene, teknologiene og virksomhetene som dag for dag bygger sten på sten for å bringe det norske samfunnet inn i en trygg, digital fremtid. 

Kom og hør på erfaringer og vyer. Du kan utfordre og ta del i viktige diskusjoner, Du kan dele og få viktige innspill basert på «hands-on» erfaring.

Om konferansen

Digitalisering bidrar til omfattende samfunnsendringer. Kontakten mellom mennesker, myndigheter og virksomheter endres radikalt. Ofte vinner vi mye på effektivitet og kvalitet, og kanskje går noe tapt som vi gjerne skulle bevart.

Regjeringen har lansert en ambisiøs digital strategi for Norge, og offentlig sektor kan vise til mange gode resultater og flere gode planer. Offentlig IT-satsing til innbyggernes beste er alltid en viktig del av temaet for DNDs Software-konferanse. Vi vil dykke ned i mulighetene og utfordringene som følger av regjeringens strategi.

Men vi ønsker også å belyse og diskutere hvordan digitalisering påvirker bransjer og næringer, endrer arbeidsplassene og arbeidsoppgavene våre. Derfor vil vi ha innledere fra mange private virksomheter som har vært gjennom eller står midt i et digitaliseringsløft.

4 parallelle spor

Begge dager starter og slutter med keynote-foredrag i plenum, men hoveddelen av konferansen finner du i 4 parallelle spor hver dag. Der kan du kan velge mellom ca 70 innlegg fra dyktige fagfolk som ønsker å dele kompetanse, erfaring og engasjement med likesinnede. I tillegg får du mulighet til å delta i korte workshops med «hands-on» aktivitet hver dag. Selvsagt blir det også SW2020 After Dark (“The return of the nerds”) og Faggruppen Smarte Byer vil dele ut prisen for årets beste løsning innenfor fagområdet. Digitalisering bidrar til omfattende samfunnsendringer. Kontakten mellom mennesker, myndigheter og virksomheter endres radikalt. Ofte vinner vi mye på effektivitet og kvalitet, og kanskje går noe tapt som vi gjerne skulle bevart.

Digital strategi

Regjeringen har lansert en ambisiøs digital strategi for Norge, og offentlig sektor kan vise til mange gode resultater og flere gode planer. Offentlig IT-satsing til innbyggernes beste er alltid en viktig del av temaet for DNDs Software-konferanse. Vi vil dykke ned i mulighetene og utfordringene som følger av regjeringens strategi.

Men vi ønsker også å belyse og diskutere hvordan digitalisering påvirker bransjer og næringer, endrer arbeidsplassene og arbeidsoppgavene våre. Derfor vil vi ha innledere fra mange private virksomheter som har vært gjennom eller står midt i et digitaliseringsløft.

Begge dager starter og slutter med keynote-foredrag i plenum, men hoveddelen av konferansen finner du i 4 parallelle spor hver dag. Der kan du kan velge mellom ca 70 innlegg fra dyktige fagfolk som ønsker å dele kompetanse, erfaring og engasjement med likesinnede. I tillegg får du mulighet til å delta i korte workshops med «hands-on» aktivitet hver dag.

Selvsagt blir det også SW2020 After Dark (“The return of the nerds”) og Faggruppen Smarte Byer vil dele ut prisen for årets beste løsning innenfor fagområdet.

Call for presentations:

Er det din tur nå?

Del din kunnskap

Forberedelsene til Software 2020 er godt i gang, og vi ønsker din hjelp til å lage en interessant, engasjerende og nyttig konferanse for alle oss som må gjøre jobben når samfunnet skal digitaliseres til innbyggernes beste. 

Mer enn 70 foredrag og workshops vil bli avviklet i løpet av de 2 dagene. Vi søker deg som foredragsholder. Foreløpige temaer:

Har du lyst til å delta med et innlegg?

Vil du være med og arrangere en workshop under konferansen?

Har du forslag og ønsker til tema som du vil ha belyst under konferansen? Send epost til Signe@dnd.no

Bli SW2020 partner

Vi søker partnere i flere kategorier.

Les mer om våre partnerpakker her.

Super Early Bird

De første 25 som melder seg på Software 2020 får en super early bird-pris. (Spar 50 %)

Møt ildsjelene som står bak

Software 2020 er Norges største  IT-dugnad. Et 50-talls frivillige profesjonelle bruker mer enn 2500 timer på å skape SW2020.  

Takk til våre partnere: