Software-konferansen er en «dugnad», planlagt og gjennomført som frivillig arbeid av ca 50 profesjonelle IT-folk, med god støtte fra Dataforeningens servicekontor.

Styringsgruppe:

Asgeir Myhre

Styreleder ReSight AS, styremedlem i Teleplan Holding AS og Den Norske Dataforening Sør-Øst, CEO i Verbatim Interactive

Programkomite:

Sven Brænde

FG AI (Kunstig Intelligens og Robotikk) | | Mazeppa AS

Valéry Buzungu

FG LIA | Senior Manager, Digital Platforms, Cloud & Architecture | KPMG Norge

Arne Dybdahl

FG Virsomhetsarkitektur | Enterprise architect | Direktoratet for e-helse

Torbjørn Halse

FG AI (Kunstiig Intelligens og Robotikk) | Project manager | Institute of Public Health

Robert Knudsen

FG Informasjonssikkerhet | Senior Security Architect | NAV

Paal Leveraas

Coach og journalist, sjefreflektør | Tirsdag morgen / Leveraas AS

Espen Remman

FG AI (Kunstig Intelligens og Robotikk) | Partner / Seniorrådgiver | Chronos

Frank Vevle

FG AI (Kunstig Intelligens og Robotikk) | Digitalization combined with the understanding of how organizations need to change. Podcast host for AICAST

Hovedpartnere

Partner