Ønsker du å synliggjøre din virksomhet som en spennende arbeidsplass, en førsteklasses leverandør, en innovativ partner for alle som er opptatt av samfunnsutvikling med digitalisering som virkemiddel?

Har du «stjerner på laget» som du ønsker å profilere gjennom faglige presentasjoner med relevante tema?

SW er en av Den norske dataforenings «flaggskips-konferanser» og har vært gjennomført i mer enn 35 år. Vi er nå godt i gang med planleggingen av SW2021, som gjennomføres i 10. og 11. februar neste år.

SW2021 blir en nasjonal konferanse, hovedsakelig gjennomført som et digitalt arrangement.

Vårt mål er å samle mer enn 500 deltakere og tilby ca 60 faglige innlegg i form av foredrag og paneldiskusjoner. SW2021 blir til gjennom massiv frivillig innsats fra Dataforeningens faggrupper og ildsjeler med IT-profesjonelle fagfolk fra hele Norge.
SW2021 er en arena med garantert høyt faglig nivå, relevant for alle som er opptatt av digitalisering av samfunnet. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele erfaringer og engasjere deltakerne med både JA- og NEI-svar på hovedspørsmålet:

«Digitalisering med mennesker i sentrum: Er vi på rett vei?»

Siden 1985 har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for folk i mange bransjer, fra offentlig og privat sektor. Du møter unge og eldre med ulik bakgrunn og profesjon, men én felles interesse:

Alle er opptatt av at teknologien skal gi oss et samfunn
som er godt for mennesker å være en del av.

SW har i alle år vært gjennomført som en fysisk møteplass. Grunnet smittevernhensyn blir arrangementet i 2021 gjennomført «digitalt». (Avhengig av gjeldende smittevernregler kan det i tillegg bli et antall mindre, fysiske møteplasser). Dette gir både muligheter og begrensninger. Mange vil savne mingling og uformell kontakt. Vi setter oss høye mål om at det faglige utbyttet skal være bedre enn noen gang.

Den digitale produksjonen skal ha et profesjonelt preg. Vi tilrettelegger for høy grad av interaktivitet og muligheter for å tilegne seg kunnskap, dele erfaringer og skape positiv kontakt mellom deltakere, foredragsholdere og arrangører.

Tre partnerpakker

Som vanlig håper vi å få med oss partnere som kan bidra til å skape en optimal ramme rundt arrangementet. Vi tilbyr tre partnerpakker med ulikt innhold, og håper disse kan skape verdi for dere i form av:

 • Generell profilering
 • Kontakt med kunder og mulige nye kunder
 • Stolthet og engasjement blant egne medarbeidere
 • Kontakt med mulige nye medarbeidere
 • Samle faglige innspill som kan benyttes i produktutvikling og tilpasning

Dataforeningen ønsker et tett og godt samarbeid for å sikre utbytte for våre partnere, og tar gjerne imot forslag på nytt innhold i partnerpakkene.

Kommunikasjon med deltakere
Vi bruker ‘vint’ interaktivitetsløsning som verktøy for å skape engasjement, god stemning og rikt utbytte for deltakere og partnere.

I tillegg til vint planlegger vi å bruke Kajabi.com, en kjent og utbredt webløsning for håndtering av digitale tjenester. Her kan alt innhold enkelt administreres – før, under og etter livesesjoner, men også innhold som skal legges ut over tid. De fleste foredrag vil være “live-on-tape” med foredragsholdere som er tilstede og tilgjengelig for spørsmål i etterkant av sending.

Markedsføring og salg av deltakerbilletter for SW2021

Dataforeningen vil annonsere SW2021 i følgende kanaler:

 • dnd.no
 • Nyhetsbrev til ca 7.000 medlemmer
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Gjennom sosiale kanaler benyttet av faggruppenes medlemmer
 • Relevante nettsteder som feks digi.no, computerworld.no
 • Påmelding vil skje via egen webside på dnd.no

NB: Dersom din virksomhet ønsker å bestille partnerpakker både for «SW2021» og
«Make Data Smart 2021» kan du oppnå 10% rabatt.

Sølvpartner kr. 15.000,- eks mva

 • Profilering på SW2021 webside med logo og link til ønsket online innhold
 •  Profilering med logo i vignett som benyttes i starten på alle livesendinger og opptak
 • Deltakerbilletter for inntil 3 egne ansatte eller gjester
 • Deltakerbilletter for inntil 2 studenter sponset av ditt firma
 • Deltakerliste med virksomhet, navn, stilling, epost, eller mobilnummer (deltakere forespørres om samtykke ved påmelding. De, som eventuelt reserverer seg, vil kun bli oppført med virksomhetens navn)
 • Én samtidig annonseplass (innhold kan rulleres) i vårt interaktivitetsverktøy ‘vint’ som deltakere og foredragsholdere benytter for Q&A, chat, meningsmålinger, evalueringer, distribusjon av eksklusivt innhold, mm. under konferansen.

Gullpartner kr. 25.000,- eks mva

Alt som nevnt i pakken for sølvpartnere, med følgende justeringer:

 • Inntil 5 deltakerbilletter for egne ansatte eller gjester
 • Inntil 4 studentbilletter  sponset av ditt firma
 • To samtidige annonseplasser i vint (rullerende innhold mulig)

I tillegg:

 • Mulighet for å etablere eget chat-rom i vint, med eller uten tilgangsstyring og moderator fra virksomheten

Platinumpartner kr. 40.000,-:

Alt som nevnt i pakken for sølv og gullpartnere, med følgende justeringer:

 • Inntil 8 deltakerbilletter for egne ansatte eller gjester
 •  Inntil 6  studentbilletter  sponset av ditt firma
 •  3 samtidige annonseplasser i vint (rullerende innhold mulig)

I tillegg:

 • Mulighet for å holde innlegg på ett av parallellsporene, (varighet ca. 20 min, innholdet må avklares med sporansvarlig for å passe inn i valgt tematikk, og være faglig orientert. Kundecase er OK, men ren salgspresentasjon tillates ikke.)
 • Mulighet for avspilling av egenprodusert videoinnslag i forbindelse med live-sending fra hovedscenen (f.eks. rett før programleder introduserer en keynote speaker, maks varighet 60 sek)
 •  Mulighet for å etablere eget «rekrutteringstorg» i vint (annonser og chatrom hvor f.eks. virksomhetens HR-personell kan moderere og svare på spørsmål fra interesserte. Besøkende på torget kan opptre anonymt (øker spørrelysten), eller virksomheten kan kreve innlogging med epostadresse).

Software partner 2021

 • Priser er eks. mva.
 • Inkl. mva.
  Kr 0,00
 • Bedrift

 • Fyll kun inn om bedriften/organisasjonen du jobber i krever PO-nummer.
 • Kontaktperson

Hvis du har spørsmål? Ta kontakt med Signe@dnd.no, tlf. 95 82 73 51

Kontakt oss:
Signe Iversen, tlf. 95 82 73 51. Epost Signe@dnd.no