Andreas Hamnes

Seniorrådgiver, Direktør stab @Brønnøysundregistrene og Prosjektleder for blokkjeder.

Andreas Hamnes jobber i Direktørens stab, Brønnøysundregistrene, med hovedansvar for innovasjon.

Han har lang fartstid fra Altinn og Brønnøysundregistrene, og ledet bl.a gjøre-tanken  innovation@altinn fra 2013- 2018, et utførende innovasjonsprogram som knyttet stat, kommune, næringsliv og akademia sammen.

Han har vært med å starte opp flere OPS programmer , Offentlig- Private samarbeid, og er nå bl.a  prosjektleder for  Blockhain initiativet ved Brønnøysundregistrene.

Foredrag med Andreas Hamnes