Anna Rehnström

VP Infrastruktur | Basefarm

Anna Rehnström har jobbet med sikkerhet og IT i mer enn 20 år, både som profesjonell offiser i forsvaret, informasjonssikkerhetssjef i ulike bransjer og som ansvarlig for leveranser av IT-drift til globale kunder. I dag er Anna i Basefarm der hun er VP-infrastruktur og ansvarlig for hybride skyleveranser. Anna er også sertifisert risikosjef og representerer Basefarm i samarbeidsforum for samfunnssikkerhet i Sverige.
Anna har en solid ledererfaring og vet at nøkkelen til suksess ligger i å få organisasjonen motivert og holde i tritt.

Foredrag med Anna Rehnström