Are Sørli

Seniorrådgiver | Infocom Group

Are har mer enn 20 års erfaring fra IT-bransjen, i Norge og internasjonalt. Are gir råd til større norske bedrifter om sourcing, IT-styring og digitalstrategi, og trives i krysningspunktet mellom teknologer og forretningsfolk. Han er opptatt av at forretningsstrategier og digitalstrategier som setter agilitet og time-to-market i sentrum, reflekteres i måten en bedrift går ut i markedet for å hente teknologikompetanse og digitale løsninger.

Foredrag med Are Sørli