Åsmund Hugo

Msc | SINTEF Digital

Åsmund jobber til daglig med forskning i faggruppen Secure IoT Software ved SINTEF Digital i Oslo. Han har erfaring fra et vidt spekter med prosjekter innen industriell IoT. Dette strekker seg fra cybersikkerhetsanalyser av infrastruktur til deployeringsstrategi for "ting", og mest aktuelt i dag: dataanalyse og maskinlæring. Åsmund har en master innen marin kybernetikk fra NTNU, hvor han skrev om kinetisk kontroll av undervannsroboter. Før SINTEF, var han ansatt som programvareingeniør i Sopra Steria, med forskjellige oppdrag rettet mot både integrerte systemer og større applikasjoner.

Foredrag med Åsmund Hugo