David Krogh

Principal – Creative Director | Netcompany

David har flere års erfaring med å lede kreative team og prosjekter i skjæringspunktet mellom design og teknologi. Han har en strategisk tilnærming til design og tjenesteutvikling, der utgangspunktet for å skape gode opplevelser og relevante tjenester er basert på faktiske brukerbehov.

Foredrag med David Krogh