Einar Michaelsen

KPMG

Einar leder fagområdet for kunstig intelligens og fremvoksende teknologier i KPMG Digital. Han har de siste 5 årene jobbet med digitalisering og effektivisering gjennom bruk av teknologi. Før Einar kom til KPMG var han Nordic Automation Manager i Santander, hvor han var instrumentell i å bygge opp satsningen på Intelligent Automation både i Norden. For tiden jobber han mye med å hjelpe organisasjoner med å forstå hvordan ny teknologi skaper nye muligheter for forretnings- og driftsmodell.