Elin Gjersand

Senior konsulent | Sopra Steria Business Consulting

Elin Gjersand jobber er senior manager i SopraSteria og har ansvaret for Innføring og modernisert Folkeregister. Hun er en erfaren prosjektleder og rådgiver innenfor organisasjonsutvikling og endring med spesielt fokus på kompetanseutvikling, lederstøtte og endringsledelse. Hun har bakgrunn fra HR-relatert Business Consulting i Accenture og flere års erfaring som kompetansesjef for SPAR i NorgesGruppen.

Foredrag med Elin Gjersand