Geir Amsjø

Agile Coach, Scrum trainer | Lean Venture

Geir Amsjø har holdt på med agile (smidig på norsk) siden 2004 på heltid. Holder kurs (er Certified Scrum Trainer) og coacher (er utdannet ORSC coach) firmaer som vil dreie organisasjonen i smidig retning. Fokus er på softwareutvikling og innovasjon, men all erfaring tilsier at man må adressere dette bredere - det vil berøre alle deler av en organisasjon. Ledelse, HR, salg, finans etc blir sterkt berørt.

Geir er brennende opptatt av å øke utbredelsen og forståelsen av smidig i Norge, og har har i en årrekke vært med i smidigkonferansen og arrangerer jevnlige meetups, Smidig Digitalisering og Smidig unconference (se smidig.no).

Foredrag med Geir Amsjø