Geir Myrind

Sjefsinformasjonsarkitekt | Skatteetaten

Geir er fagansvarlig informasjonsarkitekt i Skatteetaten. Han jobber i avdelingen Deling i divisjon Informasjonsforvaltning og har ansvar for informasjonsarkitektur og -styring, standarder og rammeverk for informasjonsforvaltning og modellering i etaten.

Geir har lang erfaring som informasjonsarkitekt og har bred erfaring med tverrsektorielt samarbeid og standarder på informasjonsområdet både nasjonalt og internasjonalt. Han brenner for samordnet kunnskap og føringer på informasjonsområdet. Geir er spesielt opptatt av og er sentral pådriver for etablering av felles informasjonsmodeller i offentlig sektor.

Foredrag med Geir Myrind