Håkon Lundberg

Account Manager | Li-x GmbH

Håkon er Account Manager i License Exchange. Fra hovedkontoret i Hamburg har han tidligere vært med på å bygge opp kundebasen i Storbritannia, men har nå fått det fulle ansvaret for de nordiske landene. Gjennom License Exchange har han opparbeidet seg erfaring i både kjøp og salg av programvarelisenser og hjelper daglig sine kunder med å levere og avlaste firmaer for sine overskuddlisenser.

Foredrag med Håkon Lundberg