Jørn Mjøster

Leder Arkitektur og Teknologisk innovasjon | Posten Norge AS

Jeg har 25 års erfaring innen IT, med mange av årene innen BI og integrasjon. Har jobbet for mange av de største selskapene i Norge på kortere og lenger oppdrag. De siste 12 årene i Posten som IT arkitekt/sjefs IT arkitekt og leder av Arkitektur og teknologisk innovasjon i Posten. Har jobbet med alt fra mindre endrings og utviklings oppdrag til store endrings og utviklings programmer

Foredrag med Jørn Mjøster