Lars Erik Fjørtoft

Partner | PwC

Lars Erik Fjørtoft leder Risk Advisory Services i PwC og er ekspert innen betaling og open banking, personvern og data management. Han har rådgitt i en rekke komplekse prosjekter for å etablere gode personvernløsninger og sikre brukernes eierskap til egne opplysninger. Lars Erik har vært opptatt av tematikk knyttet til lojalitet, enkeltmenneskers rettigheter til egne data og personvern siden tidlig på 2000-tallet og har bidratt til utviklingen som rådgiver, som leder for norske bankers felles infrastruktur innen betaling og ID og som medlem i Personvernnemnda.