Lars Erik Jensen

Prosjektleder | Standard Norge

Lars Erik Jensen er prosjektleder i Standard Norge og arbeider med informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern, samfunnssikkerhet, kunstig intelligens, tingenes internett m. flere. Han jobber i stor grad opp mot ISO og CEN knyttet til internasjonal standardisering innenfor disse fagområdene. Han har stort engasjement for hvordan nasjonale og internasjonale standarder kan understøtte myndigheters og virksomheters arbeid og hvorfor vi bør sikre aktiv norsk deltakelse i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder.

Foredrag med Lars Erik Jensen