Leif Tore Løvmo

Sikkerhetsarkitekt | NAV

Leif jobber i dag som sikkerhetsarkitekt i NAV, med fasilitering av risikovurderinger, personvern, sikkerhetskultur og metodeverket for dette.
Han har over 20 års erfaring fra Forsvaret med teknologi, sikkerhet og styring fra lavgraderte til kritiske høygraderte informasjonssystemer i inn- og utland

Foredrag med Leif Tore Løvmo