Leo Sande Gasnier

Leo Sande Gasnier har jobbet i mange ulike roller tilknyttet Altinn de siste ti årene. Han har et brennende engasjement for tanken som ligger bak de grunnleggende rettighetene og pliktene som forvaltningen vår bygger på og ert interessert i å finne nye og bedre måter å ivareta disse på samtidig som demokratiet, og tillitssamfunnet opprettholdes og styrkes. De siste årene har han jobbet mest med innovasjon med drift av nettverket innovation@altinn som har en praktisk og åpen tilnærming til feltet.