Leonora Onarheim Bergsjø

Ph.D. | Universitet i Oslo

Dr. Leonora Onarheim Bergsjø er forsker, forfatter og foredragsholder. Hun er ansatt ved Universitetet i Oslo og deltar i en rekke tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Samarbeidene har blant annet resultert i bøkene Digital etikk. Big data, algoritmer og kunstig intelligens (Universitetsforlaget 2019) og Digital sikkerhet (Universitetsforlaget 2020).

Se også: Kommentar i DIGI - Digitalisering med samvittighet

Foredrag med Leonora Onarheim Bergsjø