Marco Bertani-Økland

Overingeniør | Computas

Marco jobber som overingeniør i Computas. Han har en Ph.D i matematikk fra NTNU. Han jobber i Computas' Customer Success Team, hvor han er ansvarlig for maskinlæring og søk, og rådgir en rekke virksomheter i privat og offentlig sektor. Han er opptatt av å bygge en bærekraftig fremtid med teknologi, og derfor jobber han med fokus på rettferdig, ansvarlig og forklarbar maskinlæring.

Foredrag med Marco Bertani-Økland