Tom Einar Nyberg

Head of Digital Operations / Lighthouse | KPMG Digital

Tom Einar er ansvarlig for Digitale Operasjoner i KPMG Digital. Der jobber vi med å designe og implementere Digitale operasjonsmodeller. Dette betyr å ta i bruk neste generasjons prosesser ved å kombinere Digitale flater, Automasjon, Analytics, AI og Emerging Technologies. Det betyr også å sørge for at Digitale målbilder og veikart faktisk blir realitet i organisasjonen. Tom Einar 12 års erfaring fra konsulentbransjen knyttet til ulike former for Digital forbedring på tvers av en rekke bransjer: Energi, Bank, Finans, Finans, Offentlig saksbehandling, Telekom, Retail, Shipping, Luftfart, Logistikk og Helse.

Foredrag med Tom Einar Nyberg