Vi takker for at dere har valgt å være partner på Software 2020.

Arrangementstidspunkt
Onsdag 12. februar kl. 08.00 til ca. kl. 19.00. Torsdag 13. februar kl. 08.00 til ca. kl. 16.00 Program.  Informasjons om partnerne se:  Om SW2020 Partnere.  

Registrering/påmelding av deltakere
Som partner har dere inkludert gratis deltakere.  Vær obs på at standpersonell er inkludert i dette antallet. Ved flere deltakere/standpersonell enn det som er inkludert i sponsorpakken kan dere bruke spesialprisbillettene – 50% av gjeldende pris.

For hovedpartner er det inkludert 4 deltakere og 2 billetter til spesialpris samt 2 billetter til sponsing av studenter.
For partner er det inkludert 2 deltakere og 1 billett til spesialpris.
Profileringspartner har 1 deltaker gratis.

Vi har utvidet antall deltakere til 50% av gjeldende pris – send epost til signe@dnd.no med dine partnere.  

Dere kan  melde på deltakerne ved å  sende epost til signe@dnd.no med navn, epost og mobilnr – husk å skrive hvilke dager de forskjellige skal delta. Meld gjerne på deltakerne innen 7. februar. 

Montering/demontering 
Montering av stand kan foregå fra kl. 07.00 onsdag 12. februar,  og må være ferdig satt opp senest kl. 08.30. Det vil være ett konferansebord, evt. ett ståbord på din stand. Dersom dere ønsker noe annet (feks skjermer/tv) bes dere henvende dere til konferanseverten på hotellet. 

For eventuelle bestillinger ta kontakt med Camilla Thorsteinsen, telefon 23 29 35 28.  Det er trådløst Internett i utstillingsområdet. Dersom det er behov for annet teknisk utstyr, vennligst ta kontakt med hotellet.

Du kan levere utstyr på hotellet tirsdag 11. februar. Det må merkes med Software 2020 Rom:Scandinavia Scene. Leveringsadresse: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo.

Markedsføring
Vi setter stor pris på om du har mulighet til å promotere konferansen ved å sende ut informasjon til ditt nettverk/kunder, og benytte sosiale medier som f.eks. Linkedin.

Mappe med markedsmateriell for partnere
Du har fått link til mappen hvor du finner materiell du kan bruke i markedsføring av din deltakelse på Software 2020.  Ta kontakt med monique@dnd.no / 40 22 60 42 om andre formater/annet innhold.

Forslag til epost du kan sende til dine kontakter:
Dataforeningen ønsker hjelp fra dere til å fylle opp konferansen, og ber dere vurdere å sende ut/publisere på de kanalene dere benytter, en melding til potensielle deltakere, hvor dere tilbyr rabatt.  f.eks. med innhold som vist nedenfor.

EKSEMPEL:

Hei,
<xxx> er partner for Dataforeningens konferanse «Software 2020», 12. og 13. februar.

Dersom du ønsker å delta kan vi tilby deg 500,- i rabatt, en eller begge dager. Rabattkoden: for medlemmer i Dataforeningen: fh2020 | Ikke-medlemmer:  2020fh
Program og påmeldingslenke finner du her: https://event.dnd.no/software/

Besøk oss gjerne på vår stand, og vi håper du får med deg foredraget fra våre medarbeidere xxx  om «xxxxx».

Konferanseappen
Vi ønsker en interaktiv konferanse hvor deltakere, foredragsholdere og arrangør kan kommunisere enkelt og toveis under SW2020. Denne kanalen er også åpen for partnernes bruk:
Dere kan foreløpig se agenda for alle spor og noen eksempel-tjenester ved å laste ned appen «BeamReader» fra Appstore eller Google Play. Legg inn event-kode sw og trykk på pilen som vist i figuren her

NB: Dette er foreløpig ikke åpnet for deltakere. Under konferansen vil de ulike sporene kommunisere med egne event-koder, som gjør at deltakerne kun ser de aktuelle tjenestene for sitt spor og tidsrelatert til det som skjer på scenen.

Vi har erfaring for at rene «reklamebannere» ikke trigger under konferansen, men f.eks. en melding om hva som skjer på standen deres, eller en oppfordring om å høre på et bestemt foredrag, eller en invitasjon til å delta i en konkurranse engasjerer mer.

Partnere, som ønsker å benytte appen på SW2020, bes ta kontakt med asgeir@dnd.no for nærmere informasjon og avtale om dette.

Fremsynt
Gjennom Dataforeningens prediksjonsturnering «Fremsynt» inviterer vi til en konkurranse hvor du månedlig kan teste din evne til å forutsi fremtiden.

Etter påmelding mottar du hver måned 10 spørsmål/påstander om fremtiden. Noen har kort horisont (uker) noen har lengre horisont (måneder og inntil ett år). Fem av de månedlige spørsmålene dreier seg om generell samfunnsutvikling og hendelser i Norge og internasjonalt og fem er spisset mot IKT og digitalisering, og noen ganger er vi innom Dataforeningens egne aktiviteter.  Les mer: https://www.dataforeningen.no/fremsynt-full-info/

Partnerne ble invitert til å komme med forslag til spørsmål (med logo) til Fremsynt som kan brukes under Software 2020. Send forslag eller ta kontakt med Asgeir: asgeir@dnd.no

Digitaliseringspådden
Digitalseringspådden er et samarbeid mellom Already On og Computerworld. Samfunnet digitaliseres på alle fronter, og mange spørsmål må diskuteres. I hver episode får vi besøk av ulike gjester som har spisskompetanse på sitt felt, som gir sine innspill til utviklingen.

Digitaliseringspådden vil ha eget studio på Software og vil også gå rundt og intervjue deltakere, foredragsholdere og partnere.  Har du noe spennende å formidle: Gå innom standen deres og foreslå intervjuobjekter.

Etter Software blir det en episode som er resymé fra konferansen.

Elektronisk deltakermappe Vi ønsker å være miljøvennlige og derfor vil det bli opprettet en elektronisk deltakermappe. Ved registrering på konferansedagen vil alle få utlevert et velkomstark med link til deltakermappen. I mappen legger vi ut informasjon om deg som partner, f.eks. en link til din hjemmeside eller en pdf-fil. Hvis du ønsker at vi skal legge ut filer må vi ha disse  innen 9. februar. Send til: signe@dnd.no   Hovedpartner kan også legge inn en brosjyre i alle konferansesaler bakerst i rommet. 

Info om stand Verken Den Norske Dataforening eller Radisson Blu Scandinavia Hotel påtar seg noe ansvar for det utstyr som anbringes på de forskjellige stands, verken under konferansen, under montering/demontering eller om natten. Hotellet kan, hvis ønskelig, låse inn verdisaker om natten. Eventuell forsikring må tegnes av hver enkelt utstiller.

Kart 2020: 

Størrelse på stand er 3 x 2 meter. Det settes ikke opp noen skille vegger.

Har dere spørsmål, ta kontakt med Signe Iversen, tlf. 958 27 351, signe@dnd.no