Se foredragsholderark for utfylling nederst på siden

Digital konferanse «Live-on-tape»
SW2021 er en digital konferanse hvor alle foredrag tas opp på forhånd. De fleste vil spilles av som «live-on-tape» på selve konferansedagene (10. – 11. februar), enten fra hovedscenen med plenumsprogramleder, eller fra en parallell scene moderert av programkomiteer fra Dataforeningens faggrupper. Selv om sendingen kan bestå av et opptak, ønsker vi at foredragsholdere er tilstede i studio eller via zoom for å svare på spørsmål og kommentarer direkte når disse dukker opp gjennom interaktivitetsløsningen for deltakerne.

Enkelte foredrag vil etter nærmere avtale planlegges kjørt «live». Dersom vi får problemer med livesendingene pga teknikk, vil reserveløsningen være å sende alt som «live-on-tape». Derfor planlegger vi å gjøre opptak av alle foredrag i perioden 25. januar til 5. februar. Dette kan skje i «studio» eller på zoom, etter avtale. Studio vil gi bedre lys og lydkvalitet, bruk av flere kamera etc og er foretrukket løsning.  Vi kommer tilbake til avtale om tidspunkt for opptak.

Under foredraget veksles det mellom bilde av deg og din presentasjon. Det er derfor viktig at vi får komplett versjon av presentasjonen (i PowerPoint) levert senest dagen før opptaket skal gjennomføres. Vi ønsker også muligheten til å publisere en pdf-versjon av presentasjonene i ettertid.

Det legges opp til regisserte gjentakelser påfølgende 4 uker, og en «on-demand»-tjeneste for påmeldte deltakere som ønsker å se flere foredrag enn det de fikk med seg 10.-11. februar. 

Vi planlegger også at det kan spilles av som «on-demand» tjeneste til nye registrerte deltakere («etteranmeldte») frem til 1. juli 2021.

Din presentasjon
Sesjonslederne vil se utkast til presentasjonene på forhånd slik at de kan forberede sin introduksjon og gi deg eventuelle tilbakemeldinger. Frist for innlevering av utkast er derfor  15. januar. Endelig versjon må vi ha senest dagen før opptak. Presentasjonen blir publisert på web i etterkant av konferansen, slik at deltakerne selv kan laste ned ønskede presentasjoner (pdf-format med 2 bilder pr side). 
Presentasjoner sendes til: Signe  eller Silje

Dataforeningen vil merke alle opptak slik:
«Dataforeningen har innhentet rettigheter til å publisere dette foredraget/denne presentasjonen som en del av konferansen Software2021. All annen bruk må forhåndsavklares med DND og foredragsholder».

Markedsføring
For å skape litt blest rundt konferansen og ikke minst foredraget du holder på SW21, setter vi pris på om du sprer informasjon i ditt nettverk og på sosiale medier. 

Bruk av Vint.one – interaktivitetetsløsning
Under konferansen benytter vi en web-app tilpasset spesielt for mobil hvor deltakerne kan se agenda, stille spørsmål, delta i meningsmålinger, chatte, evaluere mm.  Vi, som arrangør, benytter denne kanalen til å gi praktisk og faglig informasjon til alle deltakere underveis. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan du kan bruke Vint.one i ditt foredrag.

Presentasjon av deg før ditt foredrag
For å sikre at du får din tilmålte tid, vil sesjonsleder presentere deg kort før foredraget, og hun/han vil samtidig minne deltakerne på at de finner mer informasjon om deg i konferanseappen. Det, som skal vises der, må du derfor sende inn til oss på forhånd. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Deltakerliste
Du vil få deltakerliste tilsendt noen dager før konferansen.  Denne viser deltakere som har samtykket til å stå på listen. 

Annet 
Du deltar gratis på SW21. Du blir automatisk registrert som foredragsholder og behøver ikke melde deg på. 

 

Foredragsholderark

Skjema for registrering av ditt foredrag på Software 2021.
 • Lag en kort, fengende tittel som gjør at konferansedeltakerne skal få lyst til å høre på deg! (maks ca. 100 tegn)
 • Denne teksten benyttes i programmet og markedsføring av konferansen. (Maks ca 400 tegn inkl. mellomrom)
 • Hvilken beskrivelse av deg som foredragsholder ønsker du skal bli gjengitt i programmet til Software? (Maks 600 tegn inkl. mellomrom) Skriv her hvis det er flere foredragsholdere.
 • Kontaktinformasjon

 • Bilde av deg til program og nettside (jpg, jpeg eller png)
  Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png.
 • SW2021 er en digital konferanse hvor alle foredrag tas opp på forhånd. De fleste vil spilles av som «live-on-tape» på selve konferansedagene (10.-11. februar). Opptak er planlagt i perioden 25. januar til 5. februar. Under et foredrag vil vi kunne veksle mellom bilde av deg og din presentasjon. Det er derfor viktig at vi får komplett versjon av presentasjonen (i PowerPoint) levert senest dagen før opptaket skal gjennomføres. Vi ønsker også muligheten til å publisere en pdf-versjon av presentasjonene i ettertid. Kryss av for alle eller noen alternative):
 • Sesjonslederne må se utkast til presentasjonene på forhånd slik at de kan forberede seg til opptaket og gi deg eventeuelle tilbakemeldinger. Frist for innlevering av utkast er 15. januar. Endelig versjon må vi ha senest dagen før opptak. Presentasjonen blir publisert på web i etterkant av konferansen, slik at deltakerne selv kan laste ned ønskede presentasjoner (pdf-format med 2 bilder pr side).
 • «Dataforeningen har innhentet rettigheter til å publisere dette foredraget/denne presentasjonen som en del av konferansen Software2021. All annen bruk må forhåndsavklares med DND og foredragsholder».
 • Alt innhold i min presentasjon står jeg ansvarlig for og har nødvendige rettigheter til å vise disse på SW21

Tusen takk for innsatsen så langt! Vi ser frem til å møte deg og ønsker deg lykke til med foredraget.

Ikke nøl med å ta kontakt, dersom noe skulle være uklart:
Signe Iversen, telefon 958 27 351
Silje Endsjø, telefon 451 13 604