Digitalisering – den store lederoppgaven i neste desenniet, Sven Pihl, Bouvet AS

Foredraget retter kort blikk på de drivkreftene som former vår tid blant annet digitalisering. Deretter rettes søkelyset mot noen initiativer (digitalisering prosjekter) som både er forårsaket av de globale endringene – og gjennomføres på en måte som gjenspeiler hvordan endring foregår i dag; for eksempel disruptive analyser, bruk av Ai osv. Den neste delen av foredraget vil handle om hvilke krav som stilles til denne typen prosjekter med hensyn til analyser, metoder, kompetanse, omliggende styring og organisering. Bruk av innsiktsteknikker, hypotesedreven gjennomføring og endringsledelse. Den siste delen foredraget kommer inn på hva disse utfordringene betyr for norske IT-selskaper som Bouvet, og hvordan Bouvet forholder arbeider for å lære nye teknologier, levere tjenester på nye plattformer.