Digitalisering – den store lederoppgaven i neste desenniet, Sven Pihl, Bouvet AS

Prosjektledelse
Prosjektledelse