Digital transformasjon – fra verst til best v/ Unn Elin Hatlelid, Innovasjon Norge

Etter flere år med underfinansiering av IT-systemer, begynte Innovasjon Norge å få en uhåndterlig teknologisk gjeld. 2017: Innovasjon Norge er midt i løpet med sin digitale transformasjon. Vi har mål om å legge alle systemer i skyen. Vi jobber parallelt med 3 dimensjoner, prosess, organisasjon og digitalflate alt med kunden i fokus. Målet er å gjøre Innovasjon Norge lett å bruke, lett å like.