En praktisk tilnærming for sikker utvikling, v/ Anders Nordin, Politiets IKT tjenester (PIT)

Fler og fler begynner å forstå viktighete nav å ta i bruk en metode for sikker utvikling. Mange baserer seg på velkjente metoder som f.eks. Microsoft SDL. Problemet er at de fleste innfører en slik metode top-down i stedet for omvendt.

I denne presentasjonen deler jeg mine erfaringer, både i rollen som arkitekt og utvikler. Jeg kommer til å vise aktiviteter og verktøy som gjør at utviklerne i din organisasjon kan jobbe med innebygd sikkerhet