Aktiv Eierstyring, trenger vi det da? Ingrid Wig, Promis

Prosjektledelse

Eierstyring blir ofte en passiv rolle i form av deltakelse i styringsgrupper der det rapporteres fremdrift og en bare tar stilling til endringer hvis prosjektet ikke går som planlagt. Konsekvensene av nye IT løsninger er så store at dette må endres. Ledere må aktivt på banen. Foredragsholder vil dele sine erfaringer fra prosjekter der eierstyring har vært drevet aktivt i hele prosjektfasen.

Prosjektledelse