DevOps-prosjekter med Fleksibel utviklingskontrak v/ Odd Gunnar Alterhaug, Promis AS

Mange virksomheter har egne ressurser i utviklingsteam med smidig/DevOps gjennomføringsmodell, men der deler av teamene må hentes fra konsulentmarkedet. Bruk av tradisjonelle bistandsavtaler gir manglende sikkerhet for å skaffe de ressursene som trengs. Fleksibel utviklingskontrakt er en «forsterket» bistandsavtale der leverandøren er forpliktet til å levere ressurser med avtalt kapasitet og kompetanse og partene har en forsterket kontraktsrelasjon.