Fleksibel utviklingskontrakt – hvordan sikre ressurstilgang til DevOps-prosjekter, Odd Gunnar Alterhaug, Promis AS

Prosjektledelse
Prosjektledelse