Innovasjon med små inkrementer, Ingunn Moen, Kantega AS

Prosjektledelse
Prosjektledelse